Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechten kind op nieuwe rustplaats moeder na ruiming van haar graf


30 maart 2008

Vraag nummer: 5323  (oude nummer: 10535)

Graf van mijn moeder moet geruimd worden. Nu wil mijn vader mijn moeder in een andere woonplaats laten begraven, achter onze rug om.
Hebben wij kinderen ook niet recht op inspraak hierop? Wij willen graag dat zij in dezelfde woonplaats blijft liggen!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het klinkt wat hard, maar het is wel duidelijk: niemand heeft rechten omdat hij kind, ouder, broer, zus of zelfs echtgenoot van de overledene is. Wat telt is wie zeggenschap over het graf heeft of had. Dat is in principe ook de persoon die een opgraving en herbegraving mag vragen. Als een kind de rechthebbende van het oude graf is, zou het kind in principe mogen hebben beslissen.

Andere nabestaanden kunnen wel bezwaar maken. Voor de opgraving is verlof van de burgemeester nodig en daar staat een bezwarenprocedure voor open. Maar het maken van bezwaar heeft alleen zin als er objectief goede gronden zijn waarom de op- en herbegraving niet wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als de overledene een testament had gemaakt waarin uitdrukkelijk haar woonplaats als plaats van begraving gewenst zou zijn. Niet omdat kinderen het liever anders hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE