Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht op overblijfselen dochter?


11 mei 2006

Vraag nummer: 4441  (oude nummer: 7977)

Hoe lang dient een graf te blijven bestaan, wie heeft na deze termijn recht op de overblijfselen, kan ik als ouder recht doen gelden op de overblijfselen van mijn dochter, begraven in 1996, kan ik hier zelf actie in ondernemen en zo ja hoe, bij wie moet ik zijn, bij de gemeente?

Antwoord:

Geachte heer,

Een graf moet blijven bestaan tot 10 jaar na de (laatste) begraving van een overledene in dat graf. Ruimten in algemene graven worden gewoonlijk uitgegeven voor 10 jaar; eigen graven voor 20 jaar.
Als uw dochter in 1996 is begraven in een algemeen (kinder)graf, dan eindig het grafrecht 10 jaar na de datum van haar overlijden.
U kunt in het algemeen geen recht doen gelden op stoffelijke resten, dat kan niemand. Men mag geen resten mee naar huis nemen of zoiets.
Maar iedereen die er een redelijk belang bij heeft, zoals ouders of een zus of broer of kind van een overledene, kan na afloop van de termijn van 10 jaar na het overlijden vragen om een opgraving en herbegraving in een nieuw graf. Of men kan de stoffelijke resten laten cremeren.

Voor een opgraving is verlof nodig van de burgemeester. U kunt bij de gemeente de nodige inlichtingen krijgen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE