Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht of geen recht tot opgraving van moeder (bezwaar maken)


17 augustus 2007

Vraag nummer: 4918  (oude nummer: 9576)

Hallo ik had een vraag over het opgraven van mijn moeder. Ze is 2 weken geleden begraven op een begraafplaats in Xxx XXXl en zonder mijn medeweten en medeweten van mijn vader op advies van mijn zus is herbegraven.
Mijn vraag is MAG DAT ZONDER TOESTEMMING VAN MIJ OF MIJN VADER.

Antwoord:

Geachte heer,

Een overledene mag worden opgegraven en herbegraven, mits
1) er verlof van de burgemeester (van de gemeente waar de begraafplaats ligt) is en
2) hiervoor toestemming is gegeven door de persoon op wiens naam het graf staat (als het een eigen graf is) of de persoon die de begrafenis heeft geregeld (als het een algemeen graf is).
Wettelijk gezien is geen toestemming van een echtgenoot of kind(eren) nodig. De wetgever gaat er stilzwijgend van uit dat een graf meestal op naam van de echtgenoot staat.

Maar uw vader en u zijn niet geheel rechteloos.
U kunt officieel bezwaar maken tegen het besluit van de burgemeester om verlof tot opgraving te verlenen. Neem daarvoor contact op met de betreffende gemeente; u(w vader) moet daarvoor een brief aan de burgemeester schrijven en aangeven waarom u vindt dat geen herbegraving plaats mag of mocht vinden. Een bezwaarschrift moet uiterlijk worden ingediend 6 weken nadat het verlof is afgegeven. Vraag eerst bij de gemeente de tekst van het verlof op.

Als de opgraven en herbegraving plaats heeft gevonden zonder verlof van de burgemeester, kunt u aangifte doen bij de politie van grafschennis. Dan is sprake van een illegale opgraving.

Zie andere vragen in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de rubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE