Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Protocol herbegraven


27 september 2005

Vraag nummer: 4056  (oude nummer: 6537)

Geachte Heer,

Mijn vader is 40 jaar geleden overleden, mijn moeder is nu oud en woont niet meer in de plaats waar mijn vader is begraven, hoe gaat het in zijn werk als ik mijn vader straks als mijn moeder overlijdt bij haar in het nieuwe graf wil laten herbegraven? Moet ik daar nu al stappen voor ondernemen of kan dat tijdig als mijn moeder overleden is??

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het kan wel handig en verstandig zijn om de herbegrafenis nu al vooraf te laten gebeuren, in een graf waar uw moeder later ook bij zal komen.

Ten eerste is het dan geregeld op het moment van overlijden van uw moeder. Waarschijnlijk staat het graf van uw vader nu op haar naam, zodat zij kan beslissen; zij is dan wat formeel heet 'de rechthebbende op het graf'. Voor de opgraving is verlof va de burgemeester nodig. Dat is nu te regelen.
Als e.e.a. moet worden geregeld ná het overlijden van uw moeder, kan dat ook, maar soms ontstaan er problemen. De opgraving kan pas plaats vinden nadat de persoon op wiens naam het graf staat, toestemming geeft. Maar na het overlijden van moeder is die persoon er niet meer. Want uw moeder is dood en kan geen juridische handelingen verrichten. Ook het hebben van een testament waar het in staat is onvoldoende. Er moet eerst een nieuwe persoon komen op wiens naam het graf staat en die moet vervolgens de opgraving regelen. Een testament wordt niet door de kabouters of door Sinterklaas uitgevoerd, ook niet door de begraafplaats, er moet eerst een nieuwe rechthebbende op het graf komen, die het testament of de wens van moeder uitvoert. Die moet eerst met de begraafplaats een nieuwe contract aangaan waarin het contract van moeder wordt overgenomen, anders heeft hij geen rechten en plichten. Vervolgens moet hij verlof bij de burgemeester aanvragen, wat in een geval als dit een formaliteit is, maar gewoonlijk wel enkele weken tijd kost. Het kan niet zo zijn dat op maandag moeder overlijdt en dat als zij eind van de week begraven wordt, meteen de resten van vader mee begraven worden. Dat redt je niet.
Wat het overschrijven van het graf op naam van een nieuwe rechthebbende en het aangaan van een nieuwe contract en zo betreft, zijn nogal wat begraafplaatsen gemakszuchtig en laks. Ze doen het 'zo' wel even. Dat kan, maar is niet verstandig. Vaak gaat het wel goed. Maar ik ken ook gevallen waarin het niet goed gaat en waarin de begraafplaatshouder en diverse nabestaanden die andere wensen hebben, in een reeks tijd en geld slurpende rechtszaken verwikkeld zijn geraakt.
Het is altijd verstandig de juiste procedures te volgen. Die kosten nu eenmaal tijd. Maar als uw moeder het zelf regelt, gaat het probleemloos. Ik weet niet of u broers of zussen hebt die anders tegen de zaak aankijken of die deze kwestie kunnen aangrijpen om u of uw moeder nog eens een hak te zetten. Dat kan, als de zaak geregeld moet worden na de dood van moeder. Ik ken schrijnende gevallen.

Maar ten tweede kan het vooraf regelen per saldo een stuk goedkoper zijn. Als uw moeder het graf en de herbegrafenis zelf nog regelt en betaalt, is die onder bepaalde voorwaarden geheel en/of deels fiscaal aftrekbaar. Die voorwaarden zijn specifiek en zoiets kan worden geregeld via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Als u ná het overlijden van uw moeder de opgraving en herbegraving regelt, zijn de kosten voor niemand meer fiscaal aftrekbaar.

U kunt ook eens neuzen in andere vragen over op- en herbegraven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE