Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overbrengen lichaam ned naar suriname


19 juli 2004

Vraag nummer: 3230  (oude nummer: 4521)

Enige maanden geleden is van een werknemer die met plannen speelde om naar suriname te emigreren het kind overleden (zelfmoord).
Kind is in Nederland begraven.
Een van de famillieleden wordt nu heen en weer geslingerd tussen kiezen voor emigratie met gezin of achterblijven bij graf. Is het mogelijk om alsnog het lichaam over te brengen naar suriname

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is mogelijk om het lichaam over te brengen naar Suriname. Maar... voor het overbrengen zal het lichaam eerst opgegraven moeten worden. Daar is verlof van de burgemeester voor nodig. Dat verlof wordt meestal verleend binnen een korte periode na de begrafenis (binnen 2 maanden), omdat de kist dan nog intact is en het opgraafwerk voor de mensen die het moeten uitvoeren nog acceptabel is. Met het verstrijken van de tijd wordt dat steeds moeilijker, fysiek en psychisch, om op te graven. Na 2 maanden krijgt men gewoonlijk geen verlof meer. Maar wel weer na 10 jaar, wanneer er alleen nog skeletresten in het graf rusten.
U schrijft dat het kind enige maanden geleden is overleden, waar ik uit concludeer dat het langer is dan 2 maanden geleden. De werknemer kan natuurlijk vragen bij de burgemeester van de gemeente waar het kind begraven is, of deze verlof verleent. Wellicht is er reden voor een uitzondering. Maar ik zou daar niet op rekenen. Anderzijds: na 10 jaar is het geen probleem.

Zie de vragen en antwoorden in de sub-rubriek Opgraven en herbegraven en in de hoofdrubriek Begraven. U kunt ook even neuzen in de sub-rubriek Buitenland bij Overige Onderwerpen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE