Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving zonder kist


29 november 2002

Vraag nummer: 1762  (oude nummer: 2130)

Fri Mar 22 09:10:15 2002

Wij hebben een verzoek ontvangen voor vergunning verlening voor opgraving. De overledene is echter begraven zonder kist. Nu voldoet het verzoek dat er binnen twee maanden herbegraven kan worden maar vanuit milieuhygiene zijn er wel bezwaren. Het is moeilijk in te schatten in hoever het verteringsproces in gang is gezet. In de Wet op de lijkbezorging staat dat bij opgraving de kist nog in takt moet zijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik weet niet hoe u er bij komt dat in de Wet op de lijkbezorging - of waar dan ook - de eis is gesteld dat bij een opgraving de kist nog intact moet zijn. Dat staat nergens. Dat een kist nog heel is, is een plezierige bijkomstigheid in het geval dat vlak na een begrafenis een lichaam moet worden opgegraven, maar geen voorwaarde. Een lichaam dat zonder kist is begraven, is wel in een ander omhulsel, doeken of een wade, gehuld. Dat is ook niet binnen 2 maanden verteerd. Lijkontbinding is een kwestie van jaren omdat de toetreding van zuurstof onder de grond beperkt is en zich een langzaam proces voltrekt. Men hoeft niet bang te zijn dat men binnen enkele maanden met half vergane resten van doen heeft. Zo snel gaat dat niet.
Ik zie geen reden om wegens afwezigheid van een kist een opgraving te weigeren. Wel kan ik me voorstellen dat de mensen die de opgraving moeten uitvoeren, er meer moeite mee hebben. Een kist is makkelijk(er) te hanteren en maakt de overledene anoniem. Ook in een wade o.i.d. is een persoon anoniem maar is aan de vormen beter herkenbaar dat het een mens is. Ik weet dat er ovenisten zijn in crematoria die er grote moeite mee hebben om een lichaam zonder kist te verbranden, omdat het met kist 'zakelijker' is en omdat men schroom heeft om een lichaam 'direct' aan te pakken.Als een opgraving gewoonlijk door uw eigen begraafplaatspersoneel wordt uitgevoerd, ware te overwegen om in dit geval de opgraving te laten uitvoeren door een professioneel extern bedrijf.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE