Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving: ook na 10 jaar verlof burgemeester en toestemming Milieudienst?


9 november 2002

Vraag nummer: 1479  (oude nummer: 1836)

Thu Apr 5 15:29:06 2001

Als de zgn. grafrust van 10 jaar is verstreken, is er dan voor opgraving altijd nog verlof van de burgemeester nodig of spreek je dan automatisch altijd van ruimen en heb je geen verlof nodig.
Daarnaast wordt verwacht dat, i.v.m. hoge waterstand, de lijkresten slecht verteerd zullen zijn. Moet je in dat kader dan, ook na die 10 jaar, nog advies vragen aan de Milieu-inspectie?

Antwoord:

Fri Apr 6 12:50:28 2001

Geachte heer Stroop,

Ook na 10 jaar grafrust is toestemming/verlof van de burgemeester nodig bij opgraving. Het is NIET automatisch ruiming. Voor elke opgraving is verlof nodig, ook na 100 jaar.

Dat de lijkresten slecht verteerd zullen zijn, is te hopen, als het om opgraving gaat. Ik zeg dat ietwat ironisch, maar een 'probleem' bij opgraving is vaak dat er geen of nauwelijks resten meer gevonden worden die naar een ander graf kunnen verhuizen. Dat stelt de beheerder van een begraafplaats voor een dilemma. Een familie wil graag de resten van een overgrootvader verhuizen, maar wat zeg je als je niks meer vindt? Daarom is het in zulke gevallen prettig om wel wat te vinden. Alhoewel in het algemeen natuurlijk onwenselijk.

Ook na 10 jaar zou je ook het advies van de Inspectie milieuhygiƫne moeten inwinnen. Echter, je kunt je richten naar de Inspectierichtlijn Lijkbezorging van deze inspectie en die zegt dat je geen afzonderlijk advies meer hoeft te vragen als de Richtlijn duidelijk is. En dat is het in het geval na 10 jaar opgegraven wordt: dan heeft de inspectie in beginsel geen bezwaar. Overigens merk ik op dat wat u in de kop van uw vraag stelde ("Toestemming" Milieudienst) nooit aan de orde is: het is altijd alleen een advies, zoals u zelf gelukkig ook in uw vraag schreef. Maar de burgemeester kan altijd van het advies afwijken, zowel positief als negatief (met altijd wel alleen met goede argumenten, natuurlijk).

mr W.G.H.M. van der Putten

6 april 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE