Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving na lijkvinding 2


1 juli 2015

Vraag nummer: 42990

Beste heer v.d. Putten,

Als de forensische opsporingsdienst wordt ingeschakeld voor een opco en de identiteit door hen is vastgesteld kan er dan nog gecremeerd worden?
Ik heb ergens gelezen dat zodra het identificatieteam ingeschakeld wordt er niet meer gecremeerd mag worden.

Welke stappen moet ik evt. ondernemen voor opgraving en crematie, 4 maanden na de begrafenis?

Met vriendelijke groet,

X
Medewerker Burgerzaken
gemeente C

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij is niet bekend dat als de forensische opsporingsdienst wordt ingeschakeld, er niet meer gecremeerd mag worden. Ja, zolang de identiteit niet bekend is. In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) staat - in artikel 21, lid 3 en lid 6 - dat als de identiteit van de overledene niet bekend is, er alleen begraven mag worden. Maar van deze overledene is de identiteit nu toch wel bekend? Dus is crematie niet verboden.

Als de gemeente opgraving en crematie mogelijk wil maken, kunnen de nabestaanden een schriftelijk verzoek indienen bij de burgemeester en kan de burgemeester een besluit nemen, op basis van artikel 29 Wlb.
Tegen dat besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
Het besluit van de burgemeester kan heel eenvoudig zijn:
overwegende
- dat op of rond de datum van vinding het stoffelijk overschot is gevonden van XY,
- dat XY van gemeentewege is begraven door de gemeente,
- dat nabestaanden hebben verzocht hem/haar alsnog te cremeren,
- dat hier geen bezwaar tegen is, mits de opgraving geschiedt door een in opgravingen gespecialiseerd bedrijf;
besluit:
vergunning te geven aan .... (nichtje(s)) voor het laten opgraven en alsnog cremeren van het stoffelijk overschot van .... XY, door een in opgravingen gespecialiseerd bedrijf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE