Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving (na 3 jaar)


8 oktober 2008

Vraag nummer: 5730  (oude nummer: 11407)

Geachte heer vander Putten,

Mijn moeder is op xx-8-2008 overleden en we lopen tegen problemen op met begraven van haar bij onze vader. We hebben ivm. Tijdsgebrek haar moeten begraven in een graf naast onze vader die in 2005 overleden is en begraven is in een graf waar ook nog een oud tante en oom begraven zijn (55 jaar en 31 jaar geleden).

Deze mensen staan niet meer geregistreerd op de begraafplaats maar liggen er wel nog?

Wij zouden het heel fijn vinden als onze vader en moeder in een graf zouden komen!! Daar zij meer dan 60 jaar samen zijn geweest. En voor ons emotioneel heel moeilijk is hun nu te scheiden.

De beheerder van de begraafplaats gaf hier wel zijn toestemming voor maar ivm. het korte tijdsbestek was dit niet meer te regelen.

Nu is onze vraag of er alsnog iets mogelijk is om hun samen te begraven. Het zijn graven voor 3 personen en onze moeder ligt hier alleen en vader als derde boven in het graf.

Het grote probleem blijkt te zijn dat mijn vader 'slechts' 3 jaar geleden is overleden. Het was namelijk de bedoeling om de oud tante en oom te 'ruimen' en vader dieper in het graf te leggen. Dan zou vervolgens moeder hierbij kunnen komen te liggen. Hier was geen tijd voor omdat 2 grafdelvers met vakantie waren. Daarnaast blijkt het zo te zijn dat de grafdelvers die verbonden zijn aan de lokale begraafplaats geen resten van 3 jaar geleden overleden personen wil opgraven en herbegraven (ivm hetgeen je dan van de resten nog tegenkomt).

Er zijn nu twee opties:
1. Het graf van vader wordt opgegraven, waarbij de resten van de oud tante en oud oom worden geruimd, vader wordt beneden gelegd en moeder komt hierbij.
2. Moeder ligt reeds in het graf naast vader, als 1e in dat graf, dus zou vader hierbij als 2e geplaatst kunnen worden.

De tweede optie is technisch het minst omslachtig, maar is dit ook juridisch mogelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit wordt een heel lastige situatie. Dit had u nooit zo moeten beginnen, door vader 3 jaar geleden te laten begraven in een graf waarin hij als bovenste ligt. Want de graf zou wel geruimd mogen worden, maar niet meer als uw vader bovenop ligt. Dan moet er 10 jaar worden gewacht. Het had geruimd moeten worden voordat uw vader er begraven werd.

Ja, de oudtante en oom zullen er nog wel begraven zijn als het graf 3 jaar geleden niet geruimd is. Dat ze bij de begraafplaats niet geregistreerd zijn, is een ernstige administratieve fout van de begraafplaats. Die is wettelijk verplicht om precies bij te houden wie waar begraven ligt, ook als het tientallen jaren geleden is gebeurd.
Maar ook als het graf wel geruimd zou zijn geweest en uw vader boven begraven is, kan en mag hij nu niet een verdieping lager 'verhuizen'.

U kunt de burgemeester aanschrijven en verlof vragen om vader te mogen herbegraven in het graf van moeder (als zij tenminste diep genoeg ligt). Maar het algemene beleid is dat opgraven en herbegraven alleen mag binnen 2 maanden na de begrafenis, of pas na 10 jaar na de begrafenis. En uw vader zit er met 3 jaar tussen in. En of dit iets is om een uitzondering te maken, ik vrees van niet. U hebt met de begraving van vader het probleem zelf veroorzaakt. Misschien u niet persoonlijk, maar wel de persoon die 3 jaar geleden de begrafenis heeft geregeld.
U kunt het natuurlijk altijd vragen, niet geschoten is altijd mis, maar als het verzoek wordt afgewezen is er weinig of geen kans om bezwaar of beroep in te stellen. Want het landelijke beleid (van VROM, die de burgemeester volgens de wet moeten adviseren) is helder.

Het probleem is precies zoals de grafdelvers aangeven: een lichaam is dan half in ontbinding. Dat is een pretje om te verplaatsen. Het kan wel, er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die dat doen. Maar ik begrijp goed dat de gemiddelde grafdelver er niet aan wil.

Wat in dit soort situaties 'normaal' is, is dat nog 7 jaar gewacht wordt. En dat dan wel vader bij moeder kan worden herbegraven. Dan is een schoon skelet over, nu niet.
En het is heel vervelend om het te moeten zeggen, maar het was erg erg onverstandig wat 3 jaar geleden gebeurd is door uw vader boven in een graf te begraven. Dat zet de situatie voor 10 jaar klem.

Ik kan u helaas niet beter berichten. Maar misschien is er een klein kansje dat de burgemeester het toch goed vindt. Dat hoop ik voor u.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE