Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving na 18 jaar


4 november 2015

Vraag nummer: 44147

Op een kloosterbegraafplaats willen wij een overleden priester na 18 jaar opgraven en vervoeren naar het buitenland. Dit verzoek is aan ons gedaan door de kloosterorde en heeft ook de parochie waar dit kloosterkerkhof zich bevindt hiervoor toestemming verleend. Hebben wij dan nog toestemming van de gemeente nodig om dit te doen? De opgraving wordt professioneel gedaan evenals het vervoer.

Antwoord:

Geachte heer,

Zeker is voor deze opgraving een vergunning van de burgemeester nodig. Niet alleen na 18 jaar, maar ook na 80 of 200 jaar na een begrafenis is een vergunning nodig. Gewoon altijd.
Zie over opgraven en herbegraven:


Ook nodig is de toestemming van de rechthebbende op het betreffende graf. Als dat niet een familielid van de overleden priester is maar bijvoorbeeld de kloosterorde, dan is toestemming van de kloosterorde nodig.
De kloosterorde dient als opdrachtgever van de opgraving ook de vergunning bij de burgemeester aan te vragen en te motiveren.

Niet nodig is de toestemming van de parochie waar het kerkhof zich bevindt. Dat is geen wettelijke eis of noodzaak.
Als een rechthebbende een opgraving wenst en over het verlof van de burgemeester beschikt, heeft de houder van de begraafplaats - gemeente of kerkgenootschap - daar maar aan mee te werken. Diens toestemming is niet nodig. Ook wanneer de houder van de begraafplaats er op tegen zou zijn, mag er opgegraven worden als een vergunning is afgegeven.

U verwacht professionaliteit van de firma die de opgraving gaat uitvoeren. Heeft dat bedrijf dan niet opgemerkt dat een vergunning van de burgemeester nodig is? Zonder die vergunning zou dat bedrijf een strafbare handeling verrichten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE