Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving met 2 overledenen er boven


9 juli 2007

Vraag nummer: 4865  (oude nummer: 9473)

Geachte heer van der Putten
Op een van onze gemeentelijke begraafplaatsen liggen 3 personen in 1 graf begraven. De eerste begraving heeft plaatsgevonden in 1943, de volgende in 1960 en de laatste in 1971. De oologsgravenstichting wil nu het in 1943 begraven stoffelijk overschot laten opgraven en herbegraven op het ereveld van de Stichting te Loenen. Mijn vraag is: kan dit, mede gelet op de stoffelijke overschotten die later in dit graf begraven zijn. Met vriendelijke groet, C.J.M. Wiertz

Antwoord:

Geachte heer Wiertz,

Ja, dat mag. Men moet dan tijdens de opgraving de stoffelijke resten van de andere overledenen zorgvuldig bijeen zoeken en apart houden, en nadat het onderste stoffelijke overschot is uitgegraven, de anderen weer terug plaatsen.

Als het zo is dat de termijn van dit graf toch al verlopen is, kan het graf meteen geruimd worden en hoeven de stoffelijke resten niet keurig gescheiden bewaard te worden. Zij kunnen dan ietsje dieper in hetzelfde graf gelegd worden, zodat er weer ruimte is in het graf om 3 nieuwe kisten te plaatsen en het aan een ander uit te geven. Of de resten kunnen naar een knekelput, net wat op uw begraafplaats de gewoonte is.

Voor de opgraving van het onderste stoffelijke overschot is een verlof ex artikel 29 Wlb van de burgemeester nodig. Dat het graf al ruim 60 jaar oud is, doet er niet toe. In het verlof hoeft geen expliciete toestemming te worden gegeven om de andere 2 overledenen tijdelijk of permanent uit het graf te halen. Dit laatste is namelijk een gewone beheertaak voor de beheerder van de begraafplaats. Als het nodig is mag een kist/overledene even tijdelijk uit een graf worden gehaald.

Ik verwacht trouwens van een instelling als de Oorlogsgravenstichting dat zij de werkzaamheden met grote zorg en piƫteit uit zal (laten) voeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE