Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving en herbegraving in Irak; laissez passer


20 januari 2016

Vraag nummer: 44932

Geachte heer Van der Putten,
ik kreeg een verzoek tot opgraving van een stoffelijk overschot. Grafrust is verlopen.Nu is het verzoek om de resten te herbegraven in Irak, het land van herkomst van overledene. Nu vraagt de ondernemer om een laissez passer. Kan/dien ik een dergelijk document af te geven?

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst moet er een vergunning tot opgraving van de burgemeester komen, anders mag er geen opgraving plaatsvinden. In dit geval, na afloop van de termijn van grafrust en waarbij het gaat om overbrenging naar het land van herkomst, is die vergunning waarschijnlijk een formaliteit. Maar hij moet er wel eerst zijn.

Vervolgens is inderdaad een soort van laissez passer nodig. Van toepassing is artikel 11, lid 4, van het Besluit op de lijkbezorging. Dat regelt:
"4. In de overige gevallen geschiedt het vervoer van een lijk uit Nederland naar het buitenland of omgekeerd ongehinderd, mits bij het lijk aanwezig is een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land vanwaar het lijk wordt aangebracht, vermeldende de naam van de overledene en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd."

De eerste leden van artikel 11 gaan over het vervoer van en naar landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Straatsburg, of binnen de Benelux. Daar valt Irak niet onder. Partij in de Overeenkomst van Straatburg is alleen een aantal Europese landen en overzeese gebiedsdelen zoals Aruba.
Dan is in dit geval de bevoegde autoriteit als bedoeld in lid 4: de burgemeester van uw stad. Het voldoet als zij een brief schrijft waar de naam van de overledene in staat en de plaats waarheen het lijk wordt vervoerd. Supersimpel dus, die Nederlandse eisen. Het is mijns inziens zelfs te combineren met het verlof tot opgraving: als daar ook in staat waar de stoffelijke resten naar toe vervoerd worden, ben je klaar.

Als boven de vergunning in grote letters niet alleen staat 'Verlof tot opgraving' maar ook 'Laissez passer', is het document ook voor een buitenlandse ambtenaar voldoende herkenbaar. U hoeft geen documenten in allerlei vreemde talen op te stellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE