Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving en grafrust


7 juni 2006

Vraag nummer: 4492  (oude nummer: 8085)

Geachte heer van der Putten,

Bij ons in de gemeente op de begraafplaats is iemand begraven in een gereserveerd graf van een ander (fout gemeente)deze overleden persoon verkoos een algemeengraf. Nu wil de rechthebbende van dat graf dat het lijk wordt opgegraven en wordt herbegraven.
Kan dat en hoe zit dat met de grafrust?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechthebbende op het graf heeft uiteraard het volste recht om te eisen dat het lijk wordt opgegraven en in een ander graf wordt herbegraven. Maar voor de opgraving is wel formeel verlof van de burgemeester nodig. Dat er een fout is gemaakt en iemand in een verkeerd graf - van een ander - ligt, is meestal een voldoende zware reden om het verlof te verlenen. Er kan altijd verlof worden verleend, trouwens. De grafrust is geen altijd doorslaggevend criterium om geen opgraving toe te staan.

Voor een opgraving moet formeel advies worden ingewonnen van de VROM-inspectie. Dat advies hoeft niet in elk geval apart te worden ingewonnen: de inspectie heeft een richtlijn afgegeven. Die houdt in dat er geen bezwaar is tegen een opgraving binnen 2 maanden na de begrafenis, of juist pas na 10 jaar (en veel later). Deze termijnen houden verband met de situatie van de kist en de mate van ontbinding van het lijk. Maar het kan ook na een jaar of twee jaar. Het hangt gewoon van de argumenten af. Als er in dit geval een fout door de gemeente is gemaakt, komt de gemeente er natuurlijk niet onderuit om aan het opheffen van de fout mee te werken en (dus ook) verlof te geven voor de opgraving.

Natuurlijk is het wel zo dat nabestaanden van de verkeerd begraven overledenen Awb-bezwaar kunnen maken tegen het verlof. Maar ik meen, met jurisprudentie in de hand, dat bezwaar op zich niet doorslaggevend is, als er geen heel bijzondere argumenten zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE