Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving en crematie; mogelijk en kosten?


8 maart 2011

Vraag nummer: 24564  (oude nummer: 16511)

Mijn vader is sinds 1985 begraven en mijn moeder betaalt hier steeds grafrechten voor. In 2015 lopen deze grafrechten af. Als wij daarna geen grafrechten meer betalen en het graf dus geruimd gaat worden, kan ik dan de overblijfselen van mijn vader opeisen en laten cremeren? Zo ja, wat zijn de kosten hier ongeveer van? Mijn moeder wil nl. ook gecremeerd worden en ik wil hen samen uitstrooien.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, dat kan. Het kan ook eerder dan 2015 als uw moeder eerder overlijdt.

Over de kosten kan ik u niets zeggen, omdat de kosten voor het opgraven per begraafplaats sterk uiteen lopen. Soms kost het niets extra als men het met een voorgenomen ruiming kan meenemen; maar dat is alleen het geval als men een heel vak ruimt en dat is bij eigen graven zelden of nooit het geval, alleen bij algemene graven. Waarschijnlijk zal men moeten opgraven en de kosten daarvan lopen uiteen van ruwweg 200,- tot ruim 1.000,- en in een enkel geval wel 2.000,-.

Ook de kosten van een crematie verschilt per crematorium.

Begint u eerst eens te bespreken met de beheerder van de begraafplaats wat de mogelijkheden en kosten zijn. Dat is de eerste stap. Het scheelt ook of men gebruik kan maken van eigen personeel of dat u zelf een bedrijf moet inhuren. Maar dat hoort u allemaal van de beheerder.

Zie de vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de rubriek 'Begraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE