Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving binnen 2 maanden


17 mei 2011

Vraag nummer: 24684  (oude nummer: 16726)

Is een gemeente verplicht om binnen 2 maanden toestemming te geven voor opgraving omdat nabestaanden het niet eens zijn met de door de gemeente gesteld regels voor grafbedekking.
Overledene is nog geen 2 maanden begraven.

Overledene is in april begraven en echtgenote is op de hoogte gesteld v.w.b. de regels voor grafbedekking in de gemeente en heeft toen grafruimte aangekocht.
Nu is ze het er niet mee eens en wil ze opgraving .
Moet de gemeente 10 jaar grafrust aanhouden of mag ze binnen 2 maanden toestemming geven voor begraving elders buiten de gemeente?

Antwoord:

Geachte heer,

De burgemeester maakt zelf een afweging of hij wel of niet verlof verleent voor een opgraving en herbegraving.
Het landelijk vaak gevolgde beleid bij dit soort aanvragen voor verlof is, dat het vaak wordt toegestaan als de overledene minder dan 2 maanden geleden is begraven. Maar de burgemeester is niet verplicht om verlof te geven.

Dat de echtgenote tijdig op de hoogte is gebracht van de regels voor de grafbedekking, wil nog niet zeggen dat iemand zich niet mag bedenken. Achteraf kan iemand best denken 'Nee, dit wil ik eigenlijk toch niet'. En dan herbegraving vragen.

De burgemeester hoeft geen 10 jaar grafrust aan te houden. De gemoedsrust van de echtgenote is ook een belangrijke zaak.
Als het verlof geweigerd zou worden, kan de echtgenote bezwaar aantekenen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE