Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven voor Gerechtelijke Vaststelling Vaderschap (en DNA-test)


18 april 2004

Vraag nummer: 3061  (oude nummer: 4228)

Geachte heer,

Mijn zuster en ik zijn al jaren op zoek naar onze biologiesche ouders, omdat daar nog steeds geheimzinnig word over gedaan zouden wij de vermoedelijke Vader(s) willen laten opgraven.
Er zou nu een nieuwe wet zijn, Gerechtelijke Vaststelling Vaderschap.
Weet u voor ons hoe wij dit het beste kunnen aanpakken?

Met vriendelijke groet
Esther Kersten

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is bij mijn weten geen nieuwe wet over de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Bij mijn weten is dit één van de onderwerpen van een wijziging van bepalingen over adoptie in het Burgerlijk Wetboek uit 1997. De wet of deze bepaling is mijn inziens ook niet bedoeld om de biologische band tussen mensen vast te stellen, maar juist om een juridische band vast te stellen. Als u mogelijk al een wettige vader hebt (de formele echtgenoot van uw moeder of een andere man die u heeft erkend), ook al is dat niet de biologische vader, dan hebt u al een juridische vader en u kunt geen 2 juridische vaders hebben. De juridische vader bijvoorbeeld is de persoon die verplicht is u als kind te onderhouden, voeden, kleden, etc.
Ik ben me best voorstellen dat in het kader van de behandeling van deze wet, ruim 7 jaar geleden dus, ook aandacht is besteed aan de positie van biologische kinderen, maar daar weet ik verder niets van. Dat ligt buiten het terrein van mijn specialisatie.

Ik betwijfel of het willen onderzoeken of er met een overledene een biologische band bestaat, voldoende reden is om een opgraving en onderzoek voor elkaar te krijgen. Voor een opgraving is toestemming nodig van de rechthebbende van het graf en het is maar de vraag of u die krijgt. Als u schrijft al jaren bezig te zijn, dan vermoed ik dat u geen toestemming hebt of krijgt. Zonder die toestemming mag de burgemeester geen verlof verlenen voor een opgraving. U zou dus in het uiterste geval via een rechtszaak de rechthebbende er toe moeten bewegen om toestemming te geven, dan wel de rechter voor recht laten verklaren dat opgraving geoorloofd is. Dat laatste zal bijna niet lukken omdat in 99% van de gevallen de rechter zich niet de bevoegdheid van een bestuursorgaan (de burgemeester in dit geval) wil toeëigenen.

Ik weet er te weinig van, van de rechten van biologische kinderen. En ik zie complicaties bij het verlof om opgraving. Als u hier inderdaad werk van wilt maken, dan kunt u mijns inziens niet zonder deskundige hulp van een advocaat die de zaken goed voor u uitzoekt en uw belangen gaat behartigen. Dit soort zaken kunnen behoorlijk complex zijn.

Als u zou denken aan een DNA-test, dan zou u ook familieleden of kinderen van de vermoedelijke vader(s) kunnen vragen om een beetje DNA-materiaal. Dan kan waarschijnlijk ook wel of geen familieband worden aangetoond en de conclusie worden getrokken dat de betreffende man(nen) wel of niet de vader(s) van u en uw zuster zijn.

Als de rechthebbende op het graf een kind van de overledene is, zou die ook DNA-materiaal kunnen afstaan om te zien of er een bloedband is. Waarschijnlijk voelen nabestaanden daar weinig voor. Het heeft voor hen óók grote emotionele gevolgen.

Zie ook vele andere vragen op Opgraven en vragen over DNA-onderzoek in diverse sub-rubrieken.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE