Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven voor erfelijks onderzoek


23 augustus 2011

Vraag nummer: 25736

Op onze begraafplaats hebben wij het verzoek gehad om voor een erfelijkheids onderzoek beenmateriaal ter beschikking van de familie te stellen. Het gaat om een man die in 1979 bij ons is begraven en waarschijnlijk zal binnenkort het graf geopend moeten worden omdat zijn vrouw heel oud en ernstig ziek is. Hoe te handelen als begraafplaats.
Graag uw reactie,

met vriendelijke groet,

Kees Buisman

Antwoord:

Geachte heer,

Aan dit verzoek kan mijns inziens voldaan worden, als er toestemming is van de rechthebbende van het graf en als er een verlof tot opgraving van de burgemeester ex artikel 29 Wlb is.

Om hoe weinig materiaal het ook gaat, is er toch sprake van een opgraving (uitnemen en naar elders overbrengen) van (delen van) de overledene.

Door het verlof krijgen ook derde belanghebbenden kans om bezwaar aan te tekenen. Ik zie niet zo goed om welk bezwaar dat zou kunnen gaan. Alleen misschien dat het in theorie denkbaar is dat de overledene in een testament of codicil heeft opgetekend iets dergelijke nooit te willen. Die kans is zeer klein te achten.
Maar toch is de formele weg met een vergunning de enig juiste weg.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE