Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven na 4 maanden (lijkvinding)


29 juni 2015

Vraag nummer: 42767

Na lijkvinding is er een identificatieteam geweest om het in verre staat van ontbinding gevonden stoffelijk overschot te identificeren.
De familie (2 nichtjes) had op het moment van begraven geen opdracht gegeven dus de gemeente heeft dit gedaan.
Nu zijn zij achteraf zeer kwaad dat dit buiten hen om is gegaan en zijn ze al 2 maal hier in de gemeente C geweest voor een gesprek.
Is het mogelijk om na identificatie op te laten graven en te laten cremeren?
De begrafenis was in maart 2015.

Hopelijk krijg ik snel een antwoord van u.

Met vriendelijke groet
....
Gemeente C.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik mis in uw vraag cruciale feiten om de situatie te beoordelen. Zoals: is na de vondst en de identificatie meteen contact gezocht met familie? Wat voor familie? Echtgenoot, kinderen, broers/zussen, (andere) neven en nichten? Wat deden die? Heeft de gemeente nog een openstaande rekening?

Is er na de vondst van de overledene geen contact gezocht met familie om haar de uitvaart te laten regelen?
- Zo ja, hebben dan bijvoorbeeld kinderen en/of broers en zussen van de overledene geweigerd om de uitvaart te regelen?
- Zo nee, waarom is geen contact gezocht?

Wie heeft de kosten van de begrafenis voldaan? Heeft de gemeente de kosten op iemand kunnen verhalen?

Mij lijkt dat als de familie de kosten aan de gemeente heeft vergoed, dat deze familieleden gezien kunnen worden als de beslissingsbevoegde personen voor de begrafenis en dat zij opgraving en crematie kunnen vragen. Uiteraard op hun eigen kosten. Het besluit tot opgraving kan aan mogelijk belanghebbenden ter kennis worden gebracht zodat die nog bezwaar kunnen maken.
Als de familie de kosten van de begrafenis (nog) niet heeft vergoed, zou ik niets doen, als ik gemeente was. Eerst betalen en dan zien we weer verder.

Normaal is het zo dat verlof tot opgraving wordt gegeven indien dit verlof binnen 2 maanden na de begrafenis wordt gevraagd. Of hier ook snel om opgraving is gevraagd geeft u niet vermeld. Echter, voor het geval men na opgraving alsnog wil cremeren, dan is die beleidslijn dat opgraving of binnen 2 maanden of pas na 10 jaar na het overlijden dient te geschieden, niet (zo sterk) van toepassing. Bovendien is deze lijkvinding toch wel een bijzondere situatie, waarin het niet vasthouden aan de beleidslijn van 2 maanden niet onredelijk is.

Ik begrijp niet goed uw vraag "Is het mogelijk om na identificatie op te laten graven en te laten cremeren?" De overledene is toch al geïdentificeerd? Anders is toch ook niet bekend wiens nicht of neef de overledene is? Er hoeft voor een opgraving toch geen tweede identificatie plaats te vinden?
Misschien bedoelt u te vragen of er na lijkvinding geen bijzondere situatie is die een 'gewone opgraving' in de weg staat. Nee, de normale regels gelden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over het opgraven en het alsnog cremeren van een overledene:


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE