Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven/herbegraven of ruimen?


29 februari 2012

Vraag nummer: 27629

Geachte heer van der Putten,

Ik heb de volgende vraag: een uitvaartonderneming komt met een verzoek tot het opgraven van vier pastoors die zijn bijgezet in een bouwwerk op een kerkhof in onze gemeente. Het parochiebestuur is eigenaar van dit bouwwerk wat in het verleden een kapel is geweest maar nu in dermate slechte staat verkeerd dat het gesloopt gaat worden, en er een pleintje voor in de plaats komt.
Het kerkbestuur heeft aan de uitvaartonderneming gevraagd de stoffelijke resten van de pastoors te ruimen en tijdelijk onder te brengen in de kluis van de pastorie. Nadat het bouwwerk is gesloopt wordt het pleintje aangelegd en in het laatste stadium worden de kistjes met daarin de stoffelijke resten van de pastoors bijgezet onder de verharding van het plein en afgesloten met een gedenksteen.

Kan dit als een ruiming worden gezien, of een op- en herbegraving?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het antwoord hangt af van de vraag of de 4 kistjes individueel worden herbegraven, met elke een eigen plek in het graf, welk graf voldoet aan de normen van een graf. Dan wel of alles - bot gezegd - 'zomaar ergens' wordt geplaatst.
Met het voldoen aan de normen voor een graf bedoel ik dan, dat de kistjes met een tussenruimte van minstens 30 cm worden geplaatst en dat ze minstens 65 cm onder het maaiveld staan. En dat in het register van de begraafplaats nauwkeurig wordt aangetekend wie waar op welke diepte begraven is.

Veel hangt af van hoe de parochie het zelf wil zien. Als zij het als een op- en herbegraving beschouwt, moeten de kistjes met een tussenruimte van minstens 30 cm worden geplaatst en tevens niet minstens 65 cm onder het maaiveld staan. Ook moet men voor de opgraving vergunning van de burgemeester vragen.

Als de kistjes niet met een tussenruimte van minstens 30 cm worden geplaatst en tevens niet minstens 65 cm onder het maaiveld staan, kunnen het als geruimde resten worden beschouwd.

Waarschijnlijk gaat het om graven die ouder zijn dan 10 jaar. Dan mag men de graven ook als ruiming beschouwen. Als een overledene korter dan 10 jaar geleden overleden is, is alleen op- en herbegraving mogelijk en geen ruiming.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE