Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en verwijderen


22 juli 2003

Vraag nummer: 2355  (oude nummer: 2833)

Geachte heer van der Putten,

Mijn moeder wil na haar overlijden bij haar ouders in het graf bijgezet worden.
Het betreft hier een grafkelder. Onder in deze kelder ligt al meer dan dertig jaar een derde persoon begraven. Deze derde persoon had geen familie en was een kennis van mijn grootouders.
Door deze derd persoon is de grafkelder vol en kan mijn moeder hierin niet meer bijgezet worden
Ons voorstel aan de beheerder van de begraafplaats was om deze derde persoon uit het graf te verwijderen zodat mijn moeder hier begraven kan worden.
Volgens de beheerder is dit echter niet mogelijk, omdat het hier om een grafkelder gaat.In een grafkelder blijven stoffelijke overschotten langer bewaard en is het daarom niet mogelijk de derde persoon uit de grafkelder te verwijderen.
Is er iets wat ik kan ondernemen om aan de wens van mijn moeder te kunnen voldoen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is een vreemd verhaal van de beheerder. In een grafkelder blijven stoffelijke overschotten juist niet langer bewaard dan in een zandgraf: zij ontbinden sneller en vollediger. Maar het is vaak wel zo dat de kist langer intact blijft, als het een goede kwaliteit houten kist is. Dan ligt er ‘keurig’ een geraamte in. Óf er is een groot misverstand, óf deze beheerder kent zijn vak niet. De situatie met een grafkelder is technisch vaak juist ideaal.
Soms is er echter een ander probleem. En dat is dat de kisten op een paar ijzeren stangen staan, wat tot gevolg heeft dat als de kisten vergaan, de beenderen van alle begraven personen boven op en door elkaar in de bodem van het graf terecht komen. Wie is dan wie? Maar ja, feitelijk is er dan wél ruimte in het graf.

De kernvraag is echter een andere. En dat is of deze begraafplaats het zogenaamde schudden van een graf op verzoek toestaat. Dat moet blijken uit bepalingen daarover in de beheersverordening of het beheersreglement van die begraafplaats. Als daarin de mogelijkheid niet is opgenomen, kan de derde persoon niet zonder meer worden verwijderd, waarbij de stoffelijke resten in een verzamelgraf of knekelput worden bijgezet.

Maar… het is altijd mogelijk om de derde persoon elders te laten herbegraven of de resten te laten cremeren, als uw moeder de rechthebbende van de grafkelder is. Het verschil is alleen dat hier vergunning van de burgemeester (en bij crematie ook van de officier van justitie) voor nodig is. Maar dat is na 30 jaar een formaliteit. De beheerder van de begraafplaats kan herbegraven (of alsnog cremeren) niet tegenhouden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE