Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en herbegraven op andere locatie (probleem?)


7 november 2011

Vraag nummer: 26613

In 1956 is mijn moeder overleden, en kwam ik in een pleeggezin waar ik op 21 jarige leeftijd van mijn vader de vraag kreeg (post) of ik het graf van mijn moeder wilde behouden, dan moest ik de grafrechten maar betalen. Dit heb ik in 1976 gedaan maar na tien jaar, (zelf nooit meer bij stilgestaan) eindigde deze grafrechten, en niet ik maar mijn vader werd weer gevraagd en zonder dat ik ervan op de hoogte was heeft de beheerder opdracht gegeven het grafmonument te verwijderen , mijn moeder dieper te begraven en boven mijn moeder de echtgenoot van het naastliggende graf te begraven, die in het jaar van afloop grafrechten 1986 is komen te overlijden. Het probleem waar ik nu mee te kampen heb is dat de grafrechten voor dat graf tot 2017 lopen en ondanks het slechte onderhoud de rechthebbenden blijkbaar niet kunnen worden benaderd. Ik moet dus alles op afstand goed in de gaten houden, en maar hopen dat de beide graven niet geheelin elkaar verzonken zijn, of is er een andere misschien gerechtelijke gang die ik kan gaan om het een en ander eerder in gang te zetten. Wat hierbij ook een rol speelt is hoeveel ruimte dient er tussen de twee graven te zitten want het lijkt mij dat vermenging van het gebeente ook niet bij het bovenliggende graf niet bepaald wenselijk is.
Met vriendelijke groet , Jac Abbenhuis

Antwoord:

Geachte heer,

Als u het graf wilt behouden en eventueel later de stoffelijke resten van uw moeder elders wilt herbegraven, moet u inderdaad zelf 2017 in de gaten houden.
U kunt de administratie van de begraafplaats ook nu al een brief sturen waarin u de situatie uiteen zet en vraagt om u te waarschuwen als de rechten van het graf verlopen. U moet vragen om de ontvangst van de brief te bevestigen.
U moet het dan toch nog wel ook zelf in de gaten houden. Men kan niet alleen op de alertheid van de administrateur van de begraafplaats vertrouwen.

U hoeft echter helemaal niet bang te zijn voor vermenging van stoffelijke resten. Er zit altijd grond tussen de kisten, dat is wettelijk voorschrift. Bij het inzakken van de kist en het vergaan van het lichaam komen de botten plat te liggen. Maar zij zakken niet vanzelf dieper de grond in en kunnen niet door elkaar gehaald worden. Een ervaren grafdelver ziet aan de laag van de botten precies om welke overledene het moet gaan. Alles ligt compleet bij elkaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zie over herbegraven ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE