Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en herbegraven (niet alle familieleden zijn het eens)


21 mei 2006

Vraag nummer: 4465  (oude nummer: 8052)

aLS DE RECHTHEBBENDE OP HET GRAF EEN OPGRAVING/HERBEGRAVING HEBBEN GEREGELD ZONDER DE ZOON VAN DE OVERLEDENE HIERVAN IN KENNIS TE STELLEN IS HET DAN MOGELIJK OM ALS ZOON VIA DIT ARGUMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HET BESLUIT DAT ZONDER KENNISGEVING AAN DE ZOON . iS DIT EEN STERK ARGUMENT IN HET BEZWAAR ? mOETEN ALLE PARTIJEN VAN DE RECHTSTREEKSE FAMILIE HET HIER NIET OVER EENS ZIJN ?

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een opgraving is verlof van de burgemeester nodig. En inderdaad kunnen belanghebbende familieleden hier bezwaartegen maken, of tevoren of binnen 6 weken na het besluit van de burgemeester. Dat er geen kennisgeving is gedaan aan de zoon van de overledene, kan een argument zijn, maar het is geen doorslaand argument. Eerder een bijkomend argument. Het is niet zo dat alle partijen binnen de familie het er over eens moeten zijn. Als iemand een overledene wil laten opgraven en herbegraven, weegt de burgemeester de argumenten waaróm die persoon dat wil. En ook de argumenten waarom anderen het er misschien niet mee eens zijn.

Wie het niet met het besluit van de burgemeester eens is, kan bezwaar maken en zonodig ook beroep aantekenen bij de rechter. Dat geldt zowel als de burgemeester wel verlof verleent, en anderen tegen de opgraving zijn. Als wanneer de burgemeester geen verlof verleent en de aanvrager meent dat het toch zou moeten.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE