Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opgraven en herbegraven na 5 jaar

28 april 2024

Vraag nummer: 68231

Moeder wil 5 jaar geleden begraven dochter laten bijzetten in een op dezelfde gemeentelijke begraafplaats te bouwen privé walk in Mausoleum. Gemeente geeft geen toestemming tot opgraven omdat de 10 jaarsperiode van grafrust nog niet vol is. Moeder moet nog 5 jaar wachten maar kan dat psychisch niet aan. Welke zijn de opties?

Antwoord:

Geachte heer,

Van een besluit van de burgemeester om geen verlof te graven voor een opgraving kan men binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Als dat bezwaar afgewezen wordt, kan men in beroep naar de rechtbank.

Maar in de regel wordt ook in een bezwaren- en beroepsprocedure vastgehouden aan de termijn van 10 jaar grafrust.

Of er in dit specifieke geval reden is om van de termijn van 10 jaar af te wijken kan ik niet beoordelen, want dan moet je alle omstandigheden van het geval kennen. Het is ook relevant of er in die gemeente precedenten van eerdere opgravingen binnen de termijn zijn.

De bouw van een mausoleum is geen kwestie die binnen een paar weken geregeld is. Maar dat verschilt per gemeente/begraafplaats. Het kan moeder misschien ook rust geven dat er al aan het mausoleum gebouwd wordt.

De termijn van 10 jaar kan verkort worden, als de dochter alsnog wordt gecremeerd. Dan kan de urn in het mausoleum worden bijgezet.

In ieder geval is het belangrijk om binnen 6 weken na het besluit actie te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zie over opgraven en herbegraven of cremeren:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder