Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en herbegraven kist na vier weken


29 december 2010

Vraag nummer: 7797  (oude nummer: 16297)

Geachte heer van der Putten,

Op een kerkelijke begraafplaats in onze gemeente werd onlangs een overledene onvoldoende diep begraven. Dit heeft er toe geleid dat de kist inmiddels (gedeeltelijk) zichtbaar boven de grond is.

De beheerder van de begraafplaats vraagt nu een vergunning aan cf. artikel 29 Wlb voor de opgraving en herbegraving in een ander graf binnen de begraafplaats van de overledene in kwestie.

Het spreekt voor zich dat het van belang is dat wij volle medewerking verlenen aan die vergunning, aangezien dit een onwenselijke en juridisch onaanvaardbare situatie is.

Echter vragen wij ons af welke voorwaarden rondom geneeskundig toezicht wij in de vergunning moeten opnemen, mede gelet op de korte tijd sedert de begraving.

Kunt u aangeven hoe in deze situaties doorgaans met de geneeskundige aspecten wordt omgegaan?

Indien u mij hiermee verder kan helpen zou ik dat zeer op prijs stellen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Ramon van Gils,
Gemeente E.

Antwoord:

Geachte heer,

Er hoeven geen bijzondere voorwaarden aangaande geneeskundig toezicht in de vergunning te worden opgenomen. De formulering over geneeskundig toezicht in artikel 29 Wet op de lijkbezorging dateert uit de tijd dat er nog geen aparte regelingen voor hygiene en veiligheid waren in wat wij nu de Arbo-wetgeving noemen.
Bovendien zijn ze vooral bedacht voor de situatie dat een kist al half vergaan is en men een half verteerd stoffelijk overschot moet hanteren. Dan is het niet verstandig om daar met blote handen aan te komen en vervolgens te gaan schaften. Hoewel ik ook verhalen ken van grafdelvers die dat tientallen jaren wel zo hebben gedaan en op hoge leeftijd in bed zijn overleden. Er zijn geen enge ziektes bekend door het aanraken van een stoffelijk overschot, maar niemand wil de eerste zijn. Voorzichtigheid is nooit verkeerd.

Als iemand 4 weken geleden is overleden en begraven, is er geen enkel gevaar in wat voor opzicht dan ook. Men kan de kist gewoon beet pakken en verplaatsen. Er is ook geen reden voor geneeskundig toezicht, nog afgezien van de vraag wat dat dan in zou moeten houden. Mijn inziens niets anders dan dat de personen die dit uitvoeren beschermende kleding dragen tegen eventueel lekkend vocht. Denk met name aan handschoenen en laarzen.

Deze situatie roept natuurlijk wel de vraag op hoe dit heeft kunnen ontstaan. Een grafdelver ziet het toch zelf als hij een graf te ondiep maakt. En moet de begraafplaatshouder waarschuwen als hij - om welke reden dan ook - geen goed graf kan delven.
U mag als gemeente een stevige brief aan de begraafplaatshouder schrijven met het dringende verzoek om dit soort situaties in de toekomst uit te sluiten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE