Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en herbegraven in het buitenland


15 maart 2011

Vraag nummer: 24587  (oude nummer: 16545)

Betrokkenen willen doodgeboren kind, begraven okt 2010, opgraven en naar het buitenland meenemen en opnieuw begraven.
Hoe zit het met de grafrust? Is er toestemming van de burgemeester nodig? Dit geval is niet geheel een artikel 29 geval, opgegraven lijk wordt namleijk niet gecremeerd maar zo als lijk meegenomen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor elke opgraving is vergunning van de burgemeester ex artikel 29 Wlb nodig. Zowel wanneer men elders wil herbegraven, als wanneer men het stoffelijk overschot wil laten cremeren. Het verlof is ook niet aan een termijn gebonden; of men een overledene na 1 maand, 8 jaar of 65 jaar wil opgraven maakt geen verschil. Altijd is vergunning van de burgemeester ex artikel 29 Wlb nodig.

Of men wil opgraven en in Nederland of in het buitenland wil herbegraven, maakt geen verschil. Alleen zal men er in de voorwaarden voor de opgraving rekening mee moeten houden. Dat betekent geen zwaardere voorwaarden, maar eerder lichtere eenvoudigere, om niet in strijd te komen met regels en mogelijkheden van het land van bestemming. Bijvoorbeeld: vaak neemt men als voorwaarde op dat opgraving en herbegraving op dezelfde dag plaats moeten vinden. Dat zal nu niet kunnen. Ook aan de wijze van vervoer kunnen nu misschien geen expliciete voorwaarden worden verbonden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE