Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en herbegraven (Apeldoorn)


21 mei 2012

Vraag nummer: 28315

Geachte heer van der Putten,

Onlangs kreeg ik het verzoek tot opgraven en herbegraven.
De overledene ligt begraven op de particuliere natuurbegraafplaats Westerwolde/Assel te Hoog Soeren(Gem. Apeldoorn)
Graag hoor ik van u welke formulieren er nodig zijn voor het opgraven en of er een begeleidingsbrief nodig is voor het overbrengen naar de Oosterbegraafplaats in Zutphen waar de herbegraving zal plaatsvinden.
De zoon van de overledene heeft reeds een formulier van de Gem. Zutphen in zijn bezit.
De Gem. Apeldoorn heeft mij meegedeeld dat er geen verzoek nodig is gericht aan de burgemeester, omdat het hier om een particuliere begraafplaats gaat.
Graag ontvang ik uw antwoord z.s.m. daar de echtgenote van de overledene ernstig ziek is en de familie de herbegraving zo snel mogelijk wil regelen voordat zij komt te overlijden.

Met dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Marijke Fomenko
uitvaartbegeleider
Memento Mori Gorssel
tel. 06-12577893

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor de opgraving is verlof nodig van de burgemeester van de betreffende gemeente, van Apeldoorn dus. Het is bijzonder merkwaardig dat de gemeente zelf meent dat dit niet nodig zou zijn omdat het een niet-gemeentelijke begraafplaats betreft. Lid 1 van artikel 29 Wet op de lijkbezorging maakt geen onderscheid tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke begraafplaatsen: in alle gevallen is verlof nodig. Ook de termijn hoe lang iemand begraven is, een week, een jaar, 20 jaar of meer dan 100 jaar, maakt geen verschil; in alle gevallen is verlof nodig.

Er is geen begeleidingsbrief aan de orde bij het overbrengen van een opgegraven stoffelijk overschot. Het verlof van de burgemeester is de juridische basis voor het transport. In het verlof kunnen ook eisen aan het transport worden gesteld.

Zie de vele vragen over opgravingen in de subrubriek Opgraven en herbegraven.
Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


In Zutphen zal een aanvraag voor een nieuw graf en voor een begraving moeten worden gedaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE