Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en cremeren van meerdere stoffelijke resten in 1 kist


30 november 2002

Vraag nummer: 1828  (oude nummer: 2197)

Fri, 29 Nov 2002 15:09

Geachte heer Van der Putten

Is het wettelijk toegestaan meerdere stoffelijke resten na opgraving uit een eigen graf gezamenlijk in 1 kist te cremeren?
Deze vraag is ontstaan n.a.v. een verzoek van een rechthebbende op een familiegraf op onze begraafplaats. Deze persoon wil graag vooraf regelen dat als hij komt te overlijden dat op dat moment de stoffelijke resten van zijn ouders op worden gegraven, de resten in 1 kist naast zijn kist in de aula worden geplaatst en daarna worden gecremeerd. Het uiteindelijke doel is de as dan gezamenlijk te verstrooien. Uiteraard zal er toestemming nodig zijn van de officier van Justitie en de Burgemeester.
Geldt dit ook als meerdere rechthebbenden toestemming hebben gegeven voor een gezamenlijke crematie van de stoffelijke resten na ruiming van het graf(veld) met algemene of eigen graven.

Antwoord:

Geachte heer,

Aardige vraag; kan ik ik mijn haarkloverij op loslaten.

De eerste vraag is: kunnen opgegraven stoffelijke resten van 2 (of meer) personen tegelijk worden gecremeerd?
We kijken naar artikel 29, derde lid, Wlb. Daarin staat dat de paragrafen 1, 2 en 3 van Hoofdstuk II van de Wlb niet van toepassing zijn. (Daarin staat dat het lijk moet worden geschouwd, er verlof tot begraving nodig is en dat e.e.a. binnen een bepaalde termijn moet. Maar dat is nu dus niet van toepassing). Wél van toepassing is (dus) hoofdstuk IV van de Wlb. Het staat in de Wlb niet met zoveel woorden omdat het vanzelfsprekend is, maar indirect kan het ook worden afgeleid uit de artikel 50 Wlb en de daar bedoelde nadere voorschriften in artikel 10 Blb, en artikel 58 Wlb: de crematie moet individueel geschieden, anders hebben de bepalingen van artikel 10 Blb en van artikel 58 Wlb geen nut. Doorslaggevend is echter artikel 9 Blb: de verbranding gescheidt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is.
Dus bij crematie na een opgraving, is een gemeenschappelijke crematie niet mogelijk. Na opgraving zijn de stoffelijke resten immers nog 'lijk in de zin van de Wlb', waarvoor het Blb van toepassing is.
De wens van de betrokken persoon is op zich wel uitvoerbaar, mits de ouders ieder apart worden gecremeerd. Daarna kan de as gezamenlijk worden verstrooid. Er is echter nog een mogelijke andere route, zie onder.

Nu de tweede vraag: geldt dit ook in het geval van ruiming?
Dan is artikel 31, derde lid, Wlb van toepassing. Dan gaat het niet om 'lijken' (in de zin van de Wlb), maar om 'overblijfselen van lijken'. Daarop is het bepaalde in artikel 29, derde lid, van overeenkomstige toepassing: er moet toestemming zijn van de rechthebbende van een eigen graf (als het grafrecht nog niet verlopen is), of van de personen die de opdracht voor de begrafenis in een algemeen graf hebben gegeven, én er moet verlof zijn van de officier van justitie. Er is géén verlof van de burgemeester nodig.
Op overblijfselen van lijken is hoofdstuk IV van de Wlb niet van toepassing en ook niet het Blb, zodat deze resten gezamenlijk mogen worden gecremeerd.

Nu weer even terug naar uw eerste vraag. Als in het concrete geval van die persoon met die bijzondere wens de termijn van grafrust van 10 jaar verlopen is voor beide ouders, dan kan het graf ook worden geruimd, met toestemming van de rechthebbende. Hij kan aan die toestemming de voorwaarde verbinden, dat crematie van de stoffelijke resten van zijn ouders plaats vindt, gezamenlijk, volgens zijn wens. Dan kan tóch aan zijn wens worden voldaan.

Kortom, het hangt er feitelijk van af of de opgraving plaats moet vinden binnen 10 jaar na de begrafenis van de ouders, of niet.

Ik constateer, dat bij cremeren na een opgraving, de mogelijkheden minder rigide zijn zijn bij herbegraven na een opgraving. Want bij individueel herbegraven na een opgraving is altijd verlof van de burgemeester nodig ongeacht het verlopen van de termijn van grafrust van 10 jaar. Bij cremeren na opgraven niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

30 november 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE