Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en cremeren 2 (aparte kisten?)


28 december 2009

Vraag nummer: 7163  (oude nummer: 14647)

Met uw antwoord 14644 heeft u naar mijn mening tendele mijn vraag beantwoord. Ik zal iets specifieker moeten zijn.
Mijn ouders zijn in Rotterdam begraven op de RK begraafplaats. Wij willen de beenderen in één beenderkist laten leggen en daarna deze resten gemeenschappelijk laten cremeren. De begraafplaats zegt dat dit niet mogelijk is en dat de resten apart moeten worden opgegraven en in aparte beenderkisten moeten worden gelegd en apart gecremeerd. Wie heeft gelijk? Is voor deze crematie ook toestemming nodig van justitie? Kunt u mij ook een adres noemen die een en ander kan regelen?
Hartelijk dank voor uw antwoord en sorry voor de overlast.
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Aha, u bedoelde niet 'tegelijk', maar 'tesamen', uw eerste vraag nog eens nalezend.

Als u de opgegraven stoffelijke resten van uw ouders laat cremeren, moeten deze inderdaad separaat - dus in 2 verschillende beenderkisten (of zakken, een ander omhulsel dan een kist kan ook) - bij het crematorium worden aangeleverd, met de vereiste vergunningen.
Overigens is nooit helemaal zeker of beenderkistjes volstaan; men weet nooit hoe de staat van ontbinding van een stoffelijk overschot is en wat het volume van de stoffelijke resten is, voordat het graf geopend is. De kans dat er na 40 jaar nog veel lichaamsmateriaal over is is klein, maar nooit uitgesloten.

Het maakt geen verschil of u de as na de crematie samen in een urn doet of verstrooit; ieder stoffelijk overschot moet altijd apart worden gecremeerd. De wet(gever) heeft die regel gesteld om 100% zekerheid te bieden omtrent de identiteit van de as. Ook als dat voor nabestaanden niet nodig is.

U hebt voor de opgraving en crematie op dit moment verlof nodig van de burgemeester en de officier van justitie. Van toepassing zijn artikel 29, leden 1 en 3, van de Wet op de lijkbezorging. Lid 1 eist een vergunning van de burgemeester van de gemeente waar begraven is. Lid 3 zegt: Een opgegraven lijk mag worden verbrand met schriftelijk verlof van de officier van justitie van de plaats van opgraving (...). Echter, per 1 januari 2010, dus over enkele dagen, wijzigt artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging. Dan is schriftelijke verlof van de officier van justitie alleen nodig als men een overledene die minder dan een jaar geleden overleden is, alsnog wil laten cremeren. Uw ouders zijn 40 jaar geleden overleden, schreef u in uw eerste vraag. In dat geval is alleen nog vergunning nodig van de burgemeester van Rotterdam.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE