Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en alsnog cremeren na 35 jaar


10 september 2009

Vraag nummer: 6858  (oude nummer: 13794)

Is het mogelijk om een overledene die begraven is, na 35 jaar (nu) op te graven om vervolgens alsnog te cremeren?
Wat zijn hier de kosten van?
En bij welke instantie dienen wij dit verder te regelen?
Zou het ook mogelijk zijn om dit opgraven uit te stellen tot de weduwe overlijdt, zodat ze samen gecremeerd kunnen worden?
Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, het is mogelijk om een overledene na 35 jaar op te graven om vervolgens alsnog te cremeren.

Wat de kosten zijn, verschilt van begraafplaats tot begraafplaats. Sommige begraafplaatsen hebben vaste tarieven voor een opgraving, sommige gemeenten heffen er een soort belasting op, sommige doen een opgraving in eigen beheer, anderen zeggen dat u zelf een bedrijf moet inschakelen.
Ook de tarieven van crematoria voor dit soort diensten verschillen.

U kunt het beste beginnen met het inwinnen van informatie bij de begraafplaats. Die verwijst u dan zonodig deels verder naar andere betrokken partijen.

Voor de opgraving en voor de crematie is voor verlof nodig van de burgemeester en van de officier van justitie.
Zie de vele gelijke vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de rubriek 'Begraven'.
http://www.uitvaart.nl/?s_page_id=68&pid=1&scat=37

Als de weduwe komt te overlijden, kunnen de stoffelijke resten niet samen tegelijk worden gecremeerd. Dat is wettelijk verboden. De wet biedt de garantie dat ieder mens individueel wordt gecremeerd. De wetgever wilde mensen de zekerheid geven dat hun stoffelijke resten niet uit gemakszucht of uit financieel gewin samen met die van anderen wordt gecremeerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE