Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Op en herbegraven op een buiten gebruik gestelde begraafplaats


16 augustus 2007

Vraag nummer: 4915  (oude nummer: 9567)

In 1967 is er een gemeentelijke begraafplaats door het college van B&W buiten gebruik gesteld. (dus niet gesloten verklaard). Kan op deze begraafplaats een opgraving en herbegraving in een graf enkele meters verder plaats vinden?

Antwoord:

Geachte heer,

Een op- en herbegraving op dezelfde begraafplaats lijkt mij geen enkel probleem. Ook niet op een gesloten begraafplaats, trouwens.

Op een gesloten begraafplaats mag niet meer worden begraven en ik zou mij kunnen voorstellen dat het wel strijdig zou zijn als een 'te vers' stoffelijk overschot van een andere begraafplaats af zou komen, maar dat is hier niet aan de orde. Bij het sluiten van een begraafplaats gaat het er om dat zeker is dat alle begraven personen van vóór een bepaalde datum dateren.

Als de begraafplaats van uw gemeente buiten gebruik is gesteld, is waarschijnlijk bedoeld aan te geven dat men geen nieuwe graven meer uitgeeft. Dan wordt wel toegestaan dat nog wordt begraven in bestaande graven waar nog ruimte is.
Als bedoeld was dat in 1967 de begraafplaats gesloten zou worden, had het waarschijnlijk ook geen besluit van het college van burgemeester en wethouders mogen zijn. Pas sinds 2005 is de sluiting een bevoegdheid van B&W; voordien was een besluit van de gemeenteraad nodig. Ik heb op dit moment geen geldende wettekst van 1967 bij de hand, maar ik denk dat het 40 jaar geleden ook zo was dat alleen de raad een gemeentelijke begraafplaats kon sluiten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE