Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Na ontruiming graf, zus alsnog cremeren.


4 mei 2012

Vraag nummer: 28220

Geachte Meneer vd Putten,Ik heb de volgende vraag.
Mijn zus is begraven en volgend jaar word het graf geruimd.Ik wil haar laten cremeren zodat ik nog wat as van haar, in een sieraad bij me kan dragen.Is dat mogelijk?En hoe met ik dat in gang zetten?En wat zijn de kosten?Ik hoop dat u mij verder kan helpen.Bvd Mevr damen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het laten opgraven en cremeren van de stoffelijke resten van uw zus in zeker mogelijk. Na crematie kunt u inderdaad een beetje as in een sieraad bij u dragen.

Wat het kost om uw zuster op te laten graven en haar te laten cremeren, kan ik u niet zeggen. De kosten verschillen namelijk per begraafplaats. En de verschillen kunnen ook groot zijn.

U kunt het beste contact opnemen met de beheerder of de administratie van de begraafplaats waar uw moeder begraven is en vragen wat het opgraven kost. Of men dat met eigen personeel van de begraafplaats doet, dan wel dat er een extern bedrijf moet worden ingehuurd. Dat maakt allemaal verschil qua kosten. Sommige gemeenten hanteren een vast bedrag ongeacht de werkelijke kosten, anderen rekenen de werkelijke kosten (van derden) door. Die kosten kunnen tussen de EUR 200,- en 1.500,- liggen. U ziet, nogal een verschil.

Ik weet niet hoe lang geleden uw zus overleden is, maar als het niet heel erg lang geleden is, bijvoorbeeld 10 jaar, kunnen er soms qua volume nog veel stoffelijke resten zijn, wat een grote kist en extra kosten voor transport met zich mee kan brengen. Als er slechts weinig botmateriaal is, kan men met een klein bottenkistje volstaan. Maar zoiets is nooit met zekerheid te voorspellen voordat men het graf opent.

De kosten van een crematie liggen ongeveer de EUR 1.050,-, maar verschillen ook per crematorium.

Gemiddeld moet u in totaal toch al snel aan een bedrag van ongeveer 2.000,- euro denken, maar het kan ook hoger zijn.

U kunt in principe zelf met de begraafplaats en het crematorium afspraken maken. U hebt niet per se een uitvaartondernemer nodig, misschien alleen voor transport.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren' van de rubriek 'Begraven'.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE