Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag een kerkbestuur (eigenaar van de begraafplaats)besluiten een aantal graven te verplaatsen ivm doortrekken looppad?


28 mei 2006

Vraag nummer: 4476  (oude nummer: 8065)

Geachte heer van der Putten,

Via de gemeente Skarsterlan, waar ik vergunningverlener ben voor bijzondere wetten, kreeg ik onlangs een brief van de Parochie H. Nicolaas, eigenaar van de r.k. begraafplaats dat er een besluit is genomen om een looppad door te trekken op de begraafplaats. Hierdoor dienen een aantal graven door herbegraving te worden verplaatst. Op 1 graf na, zijn alle begravingen meer dan 10 jaar geleden. Kan een kerkbestuur dit zomaar beslissen en hoe sterk staat het bestuur juridisch? Inmiddels heb ik de eerste aanvraag voor herbegraven al binnen, maar ook het eerste bezwaar. Dit bezwaar heeft niet alleen betrekking op de persoon, maar ook op het besluit van het kerkbestuur. Uw reactie zie ik graag tegemoet. vr. gr. mw. P. Boersma, gemeente Skarsterlan te Joure. telefonisch te bereiken op nr 0513-481288

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bestaande graven kunnen alleen verplaatst worden met toestemming van de rechthebbenden op die graven. Een begraafplaatshouder kan de rechthebbenden wel verzoeken om mee te werkenb aan verplaatsing van het graf, maar als die weigert, heeft men geen rechtsmiddel om het door te zetten. Alleen wachten tot het grafrecht verlopen is, als de rechthebbende het niet verlengt.
Een verzoek van de parochie zonder toestemmingsverklaringen van rechthebbenden moet worden afgewezen.

Voor de verplaatsing is verlof ex artikel 29 Wlb van de burgemeester nodig, want in de zin van de wet gaat het om een opgraving en herbegraving. Derde-belanghebbenden kunnen dan inderdaad bezwaar maken. En zonder toestemming van de rechthebbende mag een verlof worden gegeven door de burgemeester. Uit de wetsgeschiedenis - ik meen me te herinneren dat het in schriftelijke kamerstukken staat - blijkt dat de burgemeester zich eerst van de toestemming van de rechthebbende moet vergewissen, alvorens verlof te verlenen.
Als de rechthebbende weigert, mag geen verlof worden verleend.

U noemt de termijn van 10 jaar. Dat is niet relevant voor het vereiste van verlof voor een opgraving. Of een graf nu 1 week, 4 jaar of 84 jaar oud is: voor een opgraving is altijd verlof nodig. 10 jaar is de termijn voor ruiming. Zie voor het verschil tussen ruiming en opgraving o.a. het boekje Handleiding Opgraving en Ruiming van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE