Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kinderen (her)begraven bij overlijden van moeder


20 augustus 2003

Vraag nummer: 2412  (oude nummer: 2941)

Mijn schoonmoeder is nu 83 jaar heeft 13 kinderen op de wereld gezet waar van er 5 overleden zijn aan een spierziekte. Dit is dus nu meer dan 40 jaar jaar geleden. De kinderen liggen begraven in Eindhoven waar ze toen woonde. Inmiddels woont ze in Zeeland. Haar wens is nu als zij komt te overlijden dat die 5 kinderen opgegraven worden en met haar samen in de kist begraven worden hier in Zeeland. Mijn vraag is mogen die stoffelijke resten van die kinderen met haar mee in de kist?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De stoffelijke resten van die kinderen mogen niet mee in dezelfde kist. Dat strijdt met wettelijke regels inzake de afstand tussen graven/kisten/stoffelijke overschotten. Een lichaam moet zo begraven worden, dat later identificeerbaar is wie waar begraven is. Daar mogen dan geen delen van andere stoffelijke overschotten bij, tenzij voor álle resten van stoffelijke overschotten tien jaren zijn verstreken. Bovendien is niet altijd voorspelbaar hoeveel volume de stoffelijke resten van die kinderen innemen. Als het om iets grotere kinderen gaat en de ontbinding om diverse redenen tamelijk langzaam ging, dan past het misschien gewoon al niet qua ruimte. Dat is niet altijd voorspelbaar.

Praktisch is de wens ook niet uitvoerbaar, omdat voor het op- en herbegraven van de resten van de kinderen vergunning van de burgemeester nodig is. En ook al zou de gemeente snel mee willen werken, dan is dat nog niet binnen een paar dagen rond te krijgen. Dus niet tijdig voor de begrafenis van uw schoonmoeder.

Wat wel mag, is herbegraven in hetzelfde graf. En dat is nu al te regelen, bij leven van uw schoonmoeder. Er kan nu al een eigen graf worden gehuurd, waar nu al de stoffelijke resten van die kinderen (wel samen) herbegraven kunnen worden. Zó, dat uw schoonmoeder er later als laatste in het graf bij kan. Met het vergaan van de kist en het inzakken van het graf is er op termijn dan toch een feitelijke hereniging met de kinderen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE