Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kennisgeving belanghebbenden van verzoek tot vergunning herbegraven


11 augustus 2015

Vraag nummer: 43440

Geachte heer van Putten,

Als een verzoek tot herbegraven bij de burgemeester is ingediend met bijvoeging van een (zelfopgesteld) contract welke is ondertekend door het grafhoofd van het familiegraf waar de overledene in bijgezet dient te worden, wordt het grafhoofd dan alsnog op de hoogte gesteld van het feit dat de procedure in gang is gezet? (Dit vanwege de 6 weekse bezwaartermijn) Of gaat men er dan van uit dat er geen bezwaar is omdat het grafhoofd immers zijn handtekening al heeft gezet? (Weliswaar op een zelfopgesteld contract, maar toch)

De reden van mijn vraag is dat er door het grafhoofd in zijn meest kwetsbare, emotionele moment gevraagd is het contract te ondertekenen, waar hij nu spijt van heeft.

Waar kan er worden opgevraagd:
Of een verzoek tot vergunning is ingediend?
Wanneer deze is ingediend?
Of deze door de burgemeester (onder voorbehoud van bezwaren van belanghebbenden) is toegekend?

Bijvoorbaat dank voor uw antwoord.

Mvg XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat u met de term 'grafhoofd' de rechthebbende op de graf bedoelt: de persoon op wiens naam het eigen of particuliere graf staat en die beslist wie daar begraven mag worden.

Als een verzoek tot opgraving bij de burgemeester wordt ingediend, is het nodig dat het verzoek vergezeld gaat van een schriftelijke instemming van de rechthebbende van het graf waar de overledene uit opgegraven dient te worden. Diens toestemming is een wettelijke voorwaarde. Als de rechthebbende tevens de verzoeker van de opgraving is, is dat aspect meteen geregeld.
Zie over opgraven en herbegraven (of cremeren):


Voor de beslissing van de burgemeester is de toestemming van de rechthebbende van het 'nieuwe' graf ook wel belangrijk (het is namelijk gebruikelijk dat in de vergunning voor de opgraving ook wordt vermeld waar de overledene herbegraven gaat worden), maar het is geen wettelijk voorschrift. Het is niet gebruikelijk dat de persoon die toestemming geeft voor begraving in het 'nieuwe' graf ook een afschrift krijgt van de vergunning. Men gaat er van uit dat die over de vergunning zal worden geïnformeerd door de aanvrager van de vergunning en dat die geen bezwaar zal hebben tegen de vergunning.

U schrijft dat de rechthebbende 'in zijn meest kwetsbare, emotionele moment gevraagd is het contract te ondertekenen' en dat hij er spijt van heeft. Welnu, de rechthebbende kan zijn toestemming om in het nieuwe graf te begraven altijd intrekken, zolang er nog niet begraven is. Wat daar mogelijk de consequenties van zijn, weet ik niet omdat ik dat contract niet ken. In een contract staan gewoonlijk zowel een prestatie als een contraprestatie of vergoeding. Of de rechthebbende er narigheid mee kan krijgen, weet ik niet. Maar ook al zou dat wel zo zijn, hij kan zijn toestemming altijd intrekken.

Zeker kan er bij de gemeente worden nagevraagd of er een vergunning tot opgraving is aangevraagd en wanneer dat is gebeurd. Natuurlijk kan ook worden gevraagd of de vergunning is verleend.
Een dergelijke vergunning wordt nooit verleend onder voorbehoud van bezwaren van belanghebbenden. Dat werkt niet; de kring van belanghebbenden kan erg groot zijn en het is onbekend wie vindt belanghebbende te zijn. Als er belanghebbenden zijn die bezwaren hebben, dan moeten ze hun bezwaren bij de burgemeester kenbaar maken. Die kan dan afwegen of hij de vergunning wel of niet verleent. Als hij de vergunning wel verleent, worden de bezwaren niet zwaarwegend genoeg bevonden. Als de burgemeester de bezwaren terecht vindt, verleent hij geen vergunning.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over een graf of een priv├ę begraafplaats op eigen grond:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE