Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is het opschuiven van de kist aan te merken als herbegraven?


10 mei 2009

Vraag nummer: 6507  (oude nummer: 12971)

familie vindt dat bij de begrafenis de kist van de overledene niet goed geplaatst is , namelijk niet onder de plek waar de gedenksteen nog geplaatst moet worden.
Is de kist een klein stukje opschuiven, herbegraven waar de burgemeester toestemming voor zou moeten geven ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wettekst is daar niet duidelijk over. Ik meen persoonlijk dat elke situatie waarbij men aan de kist komt en deze (een paar centimeter naar links of naar rechts of naar boven of naar beneden of naar achter of naar voren) verplaatst er een is wat alleen met verlof van de burgemeester, tenzij het voortvloeit uit het beheer van de begraafplaats. Als men onder in een graf iemand opgraaft, kan men de bovenstaande kist wel even opgraven en terug plaatsen zonder dat dit expliciet apart verlof nodig heeft. Maar als het om een kist van persoon X zelf gaat, heeft men verlof nodig voor persoon X.

Er is echter jurisprudentie waarbij een kist wel opgeschoven kon worden in een vergelijkbare situatie als u bedoelt, zonder dat er verlof van de burgemeester was. De begraafplaatshouder weigerde dat en de betreffende familie is een rechtszaak tegen die begraafplaatshouder begonnen. De begraafplaatshouder heeft die zaak verloren, zodat de kist opgeschoven kon worden.

Maar in het algemeen weet men niet exact waar die kist staat. Het zal allicht een paar centimeter meer naar links of meer naar rechts zijn, ten opzichte van waar later een monument komt te staan. Ik denk dat het in het algemeen niet wenselijk is dat een deel van de bevolking graven gaat openen en met kisten gaat schuiven of dat die wel exact onder het midden van een monument komt. Dat is bijna niet uitvoerbaar en moeilijk meetbaar, als men 2 of 3 meter onder het maaiveld begraaft.

Ik ben geneigd om die ene rechtszaak en de uitkomst ervan als een incident te zien. Niet als een praktijk die navolging verdient. Dat er geen verlof van de burgemeester aan te pas kwam, zie ik als een tekortkoming. Maar goed, rechtszaken zijn altijd beslissingen in individuele gevallen. Rechters kijken in de regel weinig naar de effecten voor soortgelijke gevallen. Denken waarschijnlijk ook dat het om een unieke zaak gaat.
In het geval van die jurisprudentie werd het graf ook wat breder dan een standaardgraf, waar op het moment van het begraven zelf geen rekening mee was gehouden.
Hoe dat in uw geval zit, weet ik niet.

Als ik begraafplaatshouder was zou ik mij op het standpunt stellen dat verlof nodig is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE