Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is het mogelijk om mijn moeder toch bij mijn vader te begraven?


30 juli 2009

Vraag nummer: 6757  (oude nummer: 13505)

Wij hebben een eigen graf waar mijn vader 21 jaar geleden begraven is. Mijn zus is ruim 4 jaar geleden in hetzelfde graf begraven. Momenteel is mijn moeder 89. Wij realiseren ons nu dat voor de begrafenis van mijn zus het graf van mijn vader geschud had moeten worden. Helaas heeft de begrafenisondernemer er ons toen niet op gewezen. Zijn er mogelijkheden om dit alsnog te doen en mijn moeder dus in hetzelfde graf te laten begraven t.z.t?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is allereerst de vraag of de betreffende begraafplaats het schudden van graven toestaat. Dat is niet altijd het geval.
Als dat niet het geval is, kan uw moeder in een nieuw eigen graf (diep) begraven worden, waarna de stoffelijke resten van uw vader kunnen worden opgegraven en bij uw moeder in het graf kunnen worden gelegd. Dat kan wel altijd, ook als de begraafplaats geen schudden toestaat. Maar het kan alleen na 10 jaar nadat voor het laatst in een graf begraven is. Als uw zuster ruim 4 jaar geleden begraven is in het graf van vader, kunnen zijn stoffelijke resten pas over bijna 6 jaar worden opgegraven.
Er geldt namelijk een wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar. Die moet voor uw zuster eerst verstreken zijn wil men een halve meter onder haar bij de stoffelijke resten van vader kunnen komen.

Als de begraafplaats het schudden van graven wel toestaat, geldt ook de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar voor uw zuster. Dan kan het graf pas over bijna 6 jaar geschud worden. Misschien leeft uw moeder nog zo lang. Maar zo niet, dan geldt wat ik hierboven al schreef: uw moeder kan in een nieuw eigen graf (diep) begraven worden, waarna de stoffelijke resten van uw vader in 2015 kunnen worden opgegraven en bij uw moeder boven in het graf worden gelegd.

U schrijft dat de begrafenisondernemer u 4 jaar geleden niet op het schudden heeft gewezen. Maar uw familie had ook zelf kunnen bedenken dat een 2-persoons graf door begraving van een 2e persoon vol zou komen.

Maar er is altijd een oplossing om moeder en vader samen in een graf te begraven, ook al kan die pas in of om 2015 worden uitgevoerd.
Laten we echter voorlopig maar hopen dat uw moeder de komende jaren nog in goede gezondheid kan doorbrengen en een begrafenis pas over 6 jaar of later aan de orde is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE