Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is er sprake van lijk?


11 oktober 2007

Vraag nummer: 4988  (oude nummer: 9787)

Een aantal jaren geleden is een bestaand graf geruimd. De stoffelijke resten zijn opnieuw begraven. Nu bestaat de wens om het nog een keer te verplaatsen. En dan op particuliere grond. Is er dan nog sprake van een lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging? Zo nee, dan kan men er toch mee doen wat men wil? Zo ja, dan is er toch sprake van een bijzondere begraafplaats?

Antwoord:

Geachte heer,

Als de stoffelijke resten na de ruiming van het graf individueel zijn begraven, in een nieuw eigen graf, was sprake van een opgraving en herbegraving. En die kan nog eens worden herhaald. En nog eens en nog eens. Formeel is altijd nog sprake van een lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging.

Als stoffelijke resten na ruiming van een graf niet individueel begraven zijn, maar vermengd zijn met stoffelijke resten uit andere graven, is geen opgraving meer toegestaan. Maar er is dan ook geen sprake meer van een graf en van een rechthebbende die toestemming voor opgraving kan geven. Wel kan een houder van een begraafplaats zelf zo'n verzamelgraf of knekelput nog eens verplaatsen, maar dat is een ander verhaal.

Als na de ruiming van het eerste graf de stoffelijke resten individueel in een 'echt' graf zijn herbegraven, kan ook opgraving en herbegraving plaatsvinden op particuliere grond. Maar, inderdaad, zoals u al aangeeft, alleen als die grond is aangewezen als bijzondere begraafplaats. Anders niet. Formeel hebben we het immers altijd nog over een of meer lijken, die alleen op een begraafplaats (her)begraven mogen zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE