Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Instantie voor advies over herbegraving


28 september 2011

Vraag nummer: 26192

Bij welke instantie moet je nu advies vragen voor een herbegraving. Voorheen was dat de Inspectie voor de gezondheid te Rijswijk.

Antwoord:

Geachte heer,

Men hoeft naar geen enkele instantie meer om advies te vragen voor een herbegraving. De Inspectie voor de volksgezondheid voor de hygiene van het milieu (voor u: te Rijswijk), sinds een kleine tien jaar onderdeel van de VROM-Inspectie, heeft geen adviestaak meer. Die taak is in 2010 uit de Wet op de lijkbezorging geschrapt, o.a. omdat toch nooit concrete adviezen werden gegeven.

Advies kan men tegenwoordig ontlenen aan de Handleiding Opgraven en Ruimen 2010 van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (en de VNG). Ik meen me te herinneren dat de VNG het vorig jaar aan alle gemeenten heeft toegezonden.
Als u dit handige boekje niet hebt, kunt u het bestellen via www.begraafplaats.nl.

Zie over herbegraven ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE