Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inspectie en opgraven


21 september 2003

Vraag nummer: 2490  (oude nummer: 3086)

Ik lees dat de Inspectie terughoudend is bij het honoreren van verzoeken tot opgraven
De inspectie wijkt uitsluitend af van haar standpunt :
- wanneer het verteringsproces nog niet of nauwelijks waarneembaar in gang is gezet

Vraag: hoe neemt de Inspectie dat waar ZONDER opgraven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat neemt de inspectie niet waar.
Daarom houdt men als uitgangspunt in de advisering (de inspectie honoreert niets; de burgemeester beslist en de inspectie adviseert) veilige marges aan van 2 maanden en 10 jaar. Maar van die termijnen kan worden afgeweken. Op sommige begraafplaatsen heeft men de ervaring dat e.e.a. veel sneller of juist veel langzamer verloopt en dat ervaringsgegeven kan in de beslissing worden meegenomen.
Feitelijk is m.i. de kennis en ervaring van de begraafplaats zelf dan ook belangrijker dan die van de inspectie.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE