Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoe lang mogen opgegraven stoffelijke resten blijven staan?


23 maart 2009

Vraag nummer: 6323  (oude nummer: 12597)

Op onze begraafplaats/crematorium is het gebruikelijk zo snel mogelijk (dezelfde dag) een herbestemming te geven aan opgegraven stoffelijke resten. Het valt mij op dat ik geen termijn terug kan vinden in de WLb waarbinnen opgegraven resten een herbestemming moeten krijgen.
Ik meen mij te herinneren dat de burgemeester daarover iets mag aangeven bij het verstrekken van het verlof als de herbestemming elders is, zowel over het vervoer ervan als verdere relevante zaken, maar ik weet niet meer waar ik dat gelezen heb (inspectierichtlijn?).
Als beheerder wordt ik nu geconfronteerd met een opgraving van niet verteerde resten die gecremeerd moeten worden, en voordat die gebracht worden, staat het wellicht al 3 weken boven de grond.
Klopt het dat er geen vereisten zijn over de tijdsduur tussen een opgraving en een herbestemming en hoe ga je daar als begraafplaats/crematorium goed mee om?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn geen wettelijke regels hoe snel opgegraven stoffelijke resten moeten worden herbegraven of gecremeerd. Gewoonlijk stelt de burgemeester in zijn verlof tot opgraving wel een termijn. In de Inspectierichtlijn van VROM, die daar over adviseert, gaat men er van uit dat het zo snel mogelijk moet gebeuren, liefst dezelfde dag. Dat is natuurlijk vooral van belang bij deels onverteerde stoffelijke resten, wat minder als het gaat om schone botten.

U hebt zelf geen invloed op de voorwaarden die de burgemeester stelt. U kunt wel nagaan of aan die voorwaarden voldaan wordt.
Maar u kunt ook zelf de eis stellen dat als men deels onverteerde resten wil laten cremeren, ze zodanig worden aangeboden dat geen sprake kan zijn van geur-, vocht- of andere overlast.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE