Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herinrichting begraafplaats


1 september 2002

Vraag nummer: 985  (oude nummer: 1317)

Thu Jun 14 13:04:36 2001

Bij de herinrichting van een gedeelte van onze begraafplaats dient een enkel graf verplaatst te worden. In een (1) graf heeft echter in 1996 nog een teraardebestelling plaatsgevonden.
Mag dit graf nu al verplaatst worden (met instemming van de rechthebbende) of dient gewacht te worden tot de verplichte grafrust verstreken is?
Zo ja, is hier dan toestemming van B&W of de Inspectie-VROM voor nodig?
mvrgroet,

(naam bekend bij redactie)

Antwoord:

Geachte heer Gerritsen,
Het graf waarin in 1996 nog begraven is, kan worden verplaatst, maar uitsluitend met instemming van de rechthebbende (ook na de termijn van grafrust, gewoon zo lang er rechten op rusten) en met verlof van de burgemeester (niet B&W) ex artikel 29 Wlb (voor opgraving; overigens ook nog na de termijn van grafrust). Er is geen toestemming van de inspectie milieuhygiƫne van VROM nodig; de burgemeester moet wel diens advies inwinnen maar kan van het advies afwijken.
Met vriendelijke groeten,

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE