Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbergafenis Winkler Prins (vervolg 6421 en 6428)


14 september 2005

Vraag nummer: 4019  (oude nummer: 6446)

Aan de webmaster van Uitvaart.nl
t.a.v. afd. juridisch advies

Op mijn initiatief is het echtpaar Winkler Prins vanuit Voorburg naar Veendam gebracht en herbegraven. Ik zal u uitleggen hoe het in zijn werk is gegaan. Na 97 jaar is er niet veel meer van de stoffelijke hulsels over dan beenderen. Mevrouw Winkler Prins stierf later dan haar man en is boven hem begraven in Voorburg. Zij werd als eerste opgegraven en aan de ene kant van de kist gelegd samen met de aarde waarin zij lag. Daarna is de man opgegraven en aan de andere kant van de kist gelegd met aarde. Tussen man en vrouw zat een schot en boven op de kist zijn naamplaatjes op de juiste plek bevestigd. Als deze kist vergaat 'vallen' de plaatjes automatisch op de juiste persoon.
Ik zou het op prijs stellen indien u dit antwoord op de site zou willen zetten bij de betreffende vragensteller.

Met vriendelijke groet,
Drs. Petra Maters
directeur Veenkoloniaal Museum Veendam

Aanvulling.
Ik heb toch nog even de uitvaartverzorger gebeld. Hij meldde mij dat de wet op de lijkbezorging niet van toepassing is op het echtpaar omdat het geen lijken meer zijn, dus de verplichting van aparte kisten vervalt.
m.vr.gr.
Petra Maters

Antwoord:

Geachte mevrouw Maters,

Dank voor uw nadere toelichting. Uw beschrijving van de gang van zaken neemt niet weg dat wettelijk onjuist is gehandeld.
Zeker is het zo dat ook na 97 jaar nog de gewone wettelijke regels van toepassing zijn. De rechtsbescherming van graven verjaart niet.
Stel je voor dat de betreffende uitvaartverzorger gelijk zou hebben. Dan zouden alle oude graven in Nederland vogelvrij zijn en zou men willekeurig graven kunnen leeghalen. Nee, daar is geen sprake van. Absoluut niet.

Uw opmerkingen doen niets af aan mijn antwoorden op de vragen in de nrs. 6421 en 6428 in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven'. Het is jammer dat de betreffende uitvaartverzorger u onjuist heeft voorgelicht. Maar ach, in dit geval zal niemand er feitelijk aanstoot aan nemen. Op zich is het natuurlijk een hele mooie en hele goede gedachte om de nagedachtenis aan een bijzonder mens als wijlen ds. Winkler Prins met een mooi nieuw graf in zijn geliefde Veendam te eren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE