Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraving uit graf waarvan rechten eindigden; nieuwe rechthebbende nodig?


2 februari 2012

Vraag nummer: 27381

Geachte heer Van der Putten,

Het volgende: grafrecht van particulier graf is per 1-1-2012 door rechthebbende (dochter) beƫindigd. Graftekens zijn verwijderd.
Nu wenst kleindochter (geen kind van voormalige rechthebbende) overgaan tot opgraving en herbegraving. Gemeente stelt nu dat kleindochter rechthebbende moet zijn (waarschijnlijk op grond van art. 29 wet).
Naar mijn mening: als er geen rechthebbende meer is, is voor het beoogde doel benoeming van nieuwe rechthebbende niet nodig. Graag uw mening.
Indien wel, is benoeming van nieuwe rechthebbende voor 1 jaar (of korter) dan een mogelijkheid?
Alvast bedankt.

XX
(beheerder parochiebegraafplaats)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U hebt gelijk. Voor een op- en herbegraving is het niet nodig dat er een nieuwe rechthebbende wordt aangewezen. Een verlof tot opgraving kan bij de burgemeester worden aangevraagd door elke belanghebbende (zoals een kleindochter). Bij een eigen of particulier graf moet de rechthebbende toestemming verlenen, waar de burgemeester zich van moet vergewissen.

Echter, als de grafrechten verlopen zijn, is er geen rechthebbende meer. Dat hoeft ook niet. Nergens in de wet staat dat opgraving alleen mogelijk is uit een graf waar grafrechten op rusten en dan dus een rechthebbende toestemming voor moet geven. Als er geen grafrechten zijn, hoeven ze niet eerst gevestigd of verlengd te worden.

Vergelijk de situatie met een algemeen graf, waar per definitie geen rechthebbende is, omdat er geen uitsluitende grafrechten op rusten. Daar is ook verlof tot opgraving mogelijk zonder toestemming van een rechthebbende. Soms is er bij een algemeen graf wel een ander soort gebruiksvorm waardoor iemand zeggenschap heeft over het graf. Dan moet die persoon (vaak 'gebruiker' genoemd) toestemming verlenen op grond van de gebruiksovereenkomst voor het graf. Maar dat is een andere situatie.

In dit geval is toestemming van een rechthebbende niet meer aan de orde. De burgemeester kan het verlof direct verlenen aan de aanvrager.

Overigens is het natuurlijk niet primair uw probleem als de gemeenten ten onrechte meent dat er een rechthebbende moet zijn. Als de burgemeester verlof weigert, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zie over opbegraven en herbegraven of cremeren ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE