Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraving met ruzie


15 februari 2005

Vraag nummer: 3686  (oude nummer: 5623)

mijn moeder wil graag dat haar man word herbegraven. De helf van de kinderen zijn het daar niet mee eens en de andere helft wel. Ze beweren dat moeder niet meer zelf zo een beslissing kan maken en zijn er daarom dus op tegen. Mocht het tot een juridische strijd komen wie staat er sterker? het gaat hier toch om de wil van moeder en niet om de wil van de kinderen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, het gaat om de wil van vader. Als (in het uiterste geval: door een rechter) besloten moeten worden wat er met een lichaam gebeurt, moet men zich eerst afvragen wat de overledene zelf gewild zou hebben, onder deze omstandigheden. Dat is het hoofdprincipe van de wet. De persoon die beslist, moet zich afvragen wat de wens van de overledene was en die wens respecteren.

Maar eerst zijn er nog formele hobbels. De eerste is dat voor een opgraving verlof van de burgemeester nodig is. Dat verlof wordt gewoonlijk gegeven als de aanvraag wordt gedaan binnen 2 maanden na de begrafenis, of pas na 10 jaar. Niet er tussen in. Zie vele andere vragen in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven' van de rubriek 'Begraven'.

En voorts is het zo dat de persoon op wiens naam het graf staat, beslist of (verlof wordt gevraagd en of) wordt opgegraven of niet. Het is niet zo dat moeder per definitie een grotere stem heeft dan een kind, of andersom: de wet zegt dat de rechthebbende van een graf beslist.

Als een of meer kinderen het er niet mee eens zijn, kunnen zij bezwaar aantekenen tegen het besluit van de burgemeester om verlof te verlenen. Dat is dan de start van een bezwarenprocedure en in het verlengde eventueel een rechtszaak.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE