Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven zusje (in 1954 kort na geboorte overleden; nog te vinden?)


18 december 2015

Vraag nummer: 44614

In 1954 is mijn zusje geboren en 2 uur na de geboorte overleden.
Het verhaal gaat dat zij eerst in een algemeen graf is begraven en later is bijgezet in het graf van mijn grootouders. Zij staat niet vermeld op de steen en tot nu toe is er ook niets in het archief van de begraafplaats gevonden. Familieleden die iets zouden kunnen weten zijn inmiddels ook al overleden.
Tot wie zou ik mij nu nog kunnen richten om erachter te komen of zij inderdaad is bijgezet ?

Met groet, mevr. v.d. Born

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als niets in het archief van de begraafplaats te vinden is, wordt het erg moeilijk om na te gaan of uw zusje inderdaad is herbegraven.

Ik zie nog een mogelijkheid en dat is de volgende. Er mocht - waarschijnlijk in 1954 net als nu - alleen worden opgegraven en herbegraven, als er een vergunning van de burgemeester was.
Vergelijk:


Ik kan mij echter ook voorstellen dat een herbegraving heeft plaatsgevonden zonder de vergunning. Het kwam vroeger wel vaker - ten onrechte - voor dat men zo'n vergunning als een overbodige formaliteit zag. Zeker als het om zo'n jong kind ging en de herbegraving op dezelfde begraafplaats plaats vond.

De vraag is: zou er in het archief van de gemeente nog een vergunning van de burgemeester kunnen zitten, om de stoffelijke resten van uw zusje her te begraven. Die vergunning zou waarschijnlijk op zijn vroegst van 1964 kunnen zijn, want het ligt in de rede dat die is aangevraagd en afgegeven toen het algemene kindergraf voor ruiming in aanmerking kwam. Dat is na 10 jaar na een begraving. Ik weet niet om welke gemeente het gaat, maar in de wat grotere gemeenten werden algemene graven vaak na 12 tot 15 jaar geruimd. Misschien geeft dat een handvat.

De kans dat men zulke vergunningen nog ongeveer 50 jaar archiveert, is echter klein. Ik meen dat men volgens de Archiefwet zulke vergunningen na 10 jaar mag vernietigen.
Maar soms worden delen van een archief wel elders, bijvoorbeeld de provincie, bewaard.

Tegenwoordig is het zo dat de houder van een begraafplaats verplicht is om een register te houden van iedereen die daar (ooit) begraven is. Deze regel is echter pas in 1991 in de wet opgenomen. Dus oude gevallen....

Nog een laatste idee: hoe heeft men in het archief van de begraafplaats gekeken? In de computer of in oude kaartenbakken? Er is ook een kans dat de gegevens van de oude kaarten niet helemaal in de computer zijn overgenomen. Dus dat op oude grafkaarten meer gegevens te vinden zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE