Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven; welke eisen om graf open te leggen?


29 augustus 2008

Vraag nummer: 5654  (oude nummer: 11193)

Geachte heer/mevrouw,

Casus:
Een nabestaande wil zijn overleden ouders en broer laten herbegraven in/naar zijn eigen woonplaats. De overledenen bevinden zich in één graf, ouder dan twintig jaar.

Vraag:
Aan welke eisen moet worden voldaan om het oude graf open te leggen en welke voorzieningen moet de opgraver treffen om e.e.a. discreet te laten verlopen?

Uw antwoord wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Met hartelijke groeten,
Jan Gabriels

Antwoord:

Geachte heer,

Voor een opgraving is vergunning van de burgemeester nodig. Zie de vele vragen in de subrubriek Opgraven en herbegraven van de hoofdrubriek Begraven.

Gewoonlijk vermeldt de burgemeester in zijn vergunning aan welke eisen voldaan moet worden. De eisen zijn vaak afgeleid van de Inspectierichtlijn lijkbezorging van de VROM-Inspectie. Het voert te ver om hier in detail op in te gaan. Het zijn overigens geen erg hoge of moeilijke eisen, maar dingen die gewoon met gezond verstand voor de hand liggen, zoals het dragen van beschermende kleding zoals laarzen en handschoenen, zorgen dat je verschillende formaten kisten bij de hand hebt en dat je de opgraving uitvoert op een moment dat de begraafplaats gesloten is, of dat je de plek van de opgraving met een paar schermen voor nieuwsgierigen afsluit. Dat soort dingen.

Ik verwijs u graag naar de Handleiding Opgraven en Ruimen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (www.begraafplaats.nl). De Handleiding is ook opgenomen in het Thematisch handboek lijkbezorging, een uitgave van de SDU (www.sdu.nl), waarin ook o.a. de Inspectierichtlijn lijkbezorging is opgenomen en veel praktijkvragen worden behandeld.
Als u geen LOB-lid bent is het handig en verstandig om het te worden. Voor concrete adviezen op dit vlak kunt u niet alleen de Handleiding raadplegen, maar ook de consulent van de LOB bellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE