Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven; wat moet ik schrijven?


22 mei 2006

Vraag nummer: 4468  (oude nummer: 8056)

Hoe moet ik mij tot het college van B&W richten om een opgraving, gevolgd door een herbegraving op dezelfde begraafplaats te laten plaatsvinden

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U moet met de beheerder van de begraafplaats praktische afspraken maken over de opgraving en herbegraving. Zoals wanneer het kan en of personeel van de begraafplaats het kan uitvoeren of een extern bedrijf. Als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, is het college van B&W het verantwoordelijke bestuursorgaan. Maar het is dan ook praktisch om even de administratie van de begraafplaats te bellen en te overleggen wat men eventueel op papier wil zien. De administratie zit bij verschillende gemeenten bij verschillende afdelingen. Bij de een bij de afdeling Burgerzaken, bij de ander bij de afdeling Financiën en bij weer een ander bij Openbare werken of Groenvoorzieningen. U komt er vanzelf achter als u belt.

Als het om een kerkelijke begraafplaats gaat, of een begraafplaats van een stichting, is het ook handig om eerst even met de administratie te overleggen.

Iets anders is dat er voor een opgraving van het ene graf naar een ander graf een formeel verlof van de burgemeester nodig is (niet van B&W). Dat geldt zowel als het gaat om een gemeentelijke als om een kerkelijke of andere niet-gemeentelijke begraafplaats. Het verlof moet schriftelijk worden aangevraagd. Wát u dan moet schrijven is heel eenvoudig: de persoonsgegevens van de overledene, om welke begraafplaats het gaat en de reden waarom u een herbegraving wenst. Van belang is ook of het graf op uw naam staat, als het om een eigen graf gaat. Herbegraven uit een eigen graf kan alleen als de rechthebbende op het graf er mee eens is. Of als de termijn van het graf is verlopen en u belanghebbende bent, zoals een naast familielid.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven'. Dan krijgt u ook een idee van wat kan of niet kan. Men krijgt bijvoorbeeld eigenlijk altijd verlof voor een opgraving, als de overledene meer dan 10 jaar geleden overleden is. Maar niet altijd, als er later iemand boven is begraven. Dat soort dingen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE