Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven vader (bezwaar tegen)


1 mei 2006

Vraag nummer: 4422  (oude nummer: 7943)

Geachte, vandaag kreeg ik te horen dat mijn moeder 71 jaar en onlangs verhuist naar een andere plaats mijn vader wil laten herbegraven.
Het graf is nog net geen jaar oud. Hij is overleden op 10-06-2006. ze heeft reeds contact gehad met een uitvaartbedrijf. er zijn geen bijzondere reden alleen het normale verwerkings verdriet. Kan een burgemeester daar toestemming voor geven, het grafrust is toch 10 jaar .Ik ben behoorlijk van mijn stuk gebracht, en ik wil het tegen houden, heb ik nog enige stem in het heheel .
Kunt u mij een advies geven om mijn vader te laten rusten.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Voor het laten opgraven (en herbegraven) van uw vader is verlof van de burgemeester nodig. Als dat verlof is verleend wordt verleend, kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken; zonodig verder nog naar de rechter stappen. Maar u kunt ook vooraf de burgemeester schrijven en zeggen wat u gehoord hebt over de opgraving van uw vader en daar nu al bezwaar tegen maken.
Het gaat om de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats ligt.
U kunt ook de administratie van de begraafplaats inlichten, om 'vergissingen' zoals het opgraven zonder verlof, te voorkomen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE