Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven overblijfselen


9 november 2016

Vraag nummer: 48141

Geachte heer,

Iemand wil haar grootouders(wettelijke grafrust allang verlopen) laten opgraven en herbegraven op de begraafplaats waar al één van de ouders ligt.
-moet hier vergunning voor worden aangevraagd?
-kan de herbegrafenis plaatsvinden op het moment dat de tweede ouder overlijdt?
-mogen de restanten eventueel "opgeslagen" worden?

Hartelijk dank, bij voorbaat.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, voor het opgraven en herbegraven van haar grootouders zal deze mevrouw een vergunning van de burgemeester aan moeten vragen. Zie:


Als stoffelijke resten individueel worden herbegraven in een ander graf, is altijd vergunning nodig. Ongeacht of de betreffende personen 10, 20, 80 of 230 jaar geleden zijn overleden. De vergunning van de burgemeester heeft tevens de functie van een soort verlof tot begraven op de nieuwe begraafplaats.

De herbegrafenis kan plaatsvinden op het moment dat de tweede ouder overlijdt, maar het is de vraag of de burgemeester binnen enkele dagen vergunning kan afgeven. Hij moet immers soms nog informatie inwinnen van de oude begraafplaats en wellicht kunnen nog andere personen bezwaar maken. U moet er niet van uitgaan dat zoiets binnen 2 of 3 dagen rond kan zijn.

Wat misschien wel kan, is nu al vergunning vragen en bij die aanvraag aangeven dat het de bedoeling is dat de vergunning gebruikt gaat worden als de tweede ouder overlijdt. Sommige gemeenten zetten direct een datum in de vergunning, maar dat hoeft mijns inziens niet.

Nee, de restanten mogen niet opgeslagen worden. Als u bedoelt dat de opgraving nu plaats zou vinden, maar de restanten misschien nog maanden of jaren ergens bewaard worden afvorens weer begraven te worden, dan kan ik zeggen dat dat niet mag. Dat is tegen de strekking van de wet, een potentieel gevaar voor de volksgezondheid en niet ethisch. Meestal staat in een vergunning van de burgemeester dat een opgegraven lijk nog dezelfde dag herbegraven moet worden.

Ik kan me wel voorstellen dat in sommige situaties, wanneer bij de ruiming van een aantal algemene of eigen graven de stoffelijke resten apart moeten worden gehouden voor een herbegraving, deze stoffelijke resten een paar dagen ergens worden opgeslagen. Maar geen weken of maanden lang.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE