Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven in een eigen graf


31 december 2002

Vraag nummer: 1902  (oude nummer: 2277)

Tue, 31 Dec 2002 11:28

Geachte heer van der Putten,

Op de algemene begraafplaats in onze gemeente staat een ruiming gepland van een aantal algemene graven. Voor zover mogelijk hebben wij de nabestaande getracht te achterhalen en hen via een brief op de hoogte gesteld van de ophande zijnde ruiming. In deze brief is tevens de mogelijkheid aangekaart om tot herbegraving in een eigen graf over te gaan. Naar aanleiding van de verstuurde brieven heeft het volgende probleem zich opgeworpen: Een moeder is begraven in een algemeen graf, de echtgenoot wil niet herbegraven en wenst dat de resten in een knekelkelder verdwijnen. De kinderen echter willen wel tot herbegraving over gaan. Nu is de vraag aan wiens wensen te voldoen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Een eenvoudige zaak. Aan de wens van de kinderen tot op- en herbegraving kan worden voldaan. Als de vader het daar niet mee eens is, kan hij bezwaar aantekenen tegen het besluit van de burgemeester tot het verlenen van verlof ex artikel 29 Wlb tot opgraving.
Ik zou niet weten wat voor argumenten iemand redelijkerwijs kan hebben om tegen herbegraving in een eigen graf te zijn, maar dat terzijde. Wie er bezwaar tegen heeft, heeft recht om formeel bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht te maken.
U kunt het verzoek van de kinderen honoreren en van het besluit tot opgraving een afschrift aan de vader sturen met de mededeling dat hij bezwaar kan maken en zonodig bij de president van de rechtbank een voorlopige voorziening kan vragen.

Zie eerdere vragen en antwoorden (o.a. in de rubriek 'Graf overschrijven') inzake het voortbestaan van een graf dat de rechthebbende wil opgeven en andere nabestaanden willen behouden. De situatie is vergelijkbaar.

Graag wens ik u een prettige jaarwisseling.

mr W.G.H.M. van der Putten

31 december 2002

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE